Vrouwengespreksgroep

VROUWENKRINGEN PRISCILLA EN FÉBE

We zien elkaar op maandag 10 oktober om 14.00 uur in
Concordia.
Samen bespreken wij het volgende onderwerp '' Ik ben
verzekerd '' uit Elizabeth, blad met een boodschap. Gekozen
door Annie en Tinie. Verzekeringen, mooi dat ze er zijn.
Wie in Christus is, is verzekerd van vrijspraak, dit schrijft
Paulus in Romeinen 8 vers 31-39.
Nieuwe leden zijn welkom, op deze middag.
Als ik kijk naar de wereld, vrees ik voor morgen.
Als ik kijk naar mijzelf, maak ik mij zorgen.
Maar als ik kijk naar Jezus, weet ik mij geborgen.
Corry ten Boom.