Zondag 14 Augustus 2022 09:50 - 00:00

ds. Y. Breemes,

Kinderoppasdienst : Esmée de Haan en Lian Snippe

Orde van dienst 14 augustus
Ochtend
Zingen voor de dienst ELB 476: “zie de zon” 1,3,4
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 75: 1 en 7
Stil gebed – Votum en Groet
Zingen Gezang 380: “ontwaak o mens” 2, 3, 7
Bewerking op de 10 geboden
Zingen ELB 187: “ ’t Scheepke” 1 en 3
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 13: 53-58 (NBV’21)
Zingen Psalm 136: 2 en 13
Luisterlied: Doorbrekers – God van wonderen
https://www.youtube.com/watch?v=S4hhm9kpZ6Q
Verkondiging Verwacht je nog een wonder?
Zingen Gezang 431: “Lof zij de Heer” 1, 3,6
Gebed
Collecte
Zingen Nieuw Liedboek 416: “ga met God” 1,2,3,4
3 x amen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00