Gemeentenieuws

Een ouderwets gezellige kerstnachtdienst

Alle voorbereidingen zijn in volle gang voor “Een ouderwets gezellige kerstnachtdienst” met veel bekende Nederlandse liederen!

Rommelmarkten 2019

Noteer ze alvast in uw agenda!

coördinatie: Henk Boertien, tel. 361878 voor inleveren van meubels en goederen

Koffie en thee drinken

Elke eerste zondagmorgen van de maand, is er na de dienst gelegenheid om samen na te praten over de dienst of andere zaken.

Iedereen is welkom