Een ouderwets gezellige kerstnachtdienst

Alle voorbereidingen zijn in volle gang voor “Een ouderwets gezellige kerstnachtdienst” met veel bekende Nederlandse liederen!

Noteer alvast in uw agenda:
24 december 2019 om 22.30 uur
Ds. Yorick Breemes en New Way.