Diaconie begroting en jaarrekening 2017 en begroting 2018

 

Diaconie begroting en jaarrekening 2017 en begroting 2018 Geref.Kerk Holl.veld Nw.lande-Geesbrug

 

nr. baten omschrijving begroting 2017 jaarrekening 2017 begroting 2018
80 baten onroerende goederen 0 0 0
81 rentebaten en dividenden 100 4 100
83 bijdrage levend geld 1825 2774 2000
84 door te zenden collecten 5650 7378 6300
    7575 10156 8400
         
lasten omschrijving     begroting
45 bijdragen andere organen 775 673 925
48 rentelasten /bankkosten 120 103 120
51 diaconaal werk regionaal 1732 4395 2382
52 diaconaal werk wereldwijd 4868 4928 4893
    7495 10099 8320