begroting en jaarrekening 2018

    2018 2018
  inkomsten begroting werkelijk
1 bijdrage vvb € 82.000,00 € 85.207,00
2 kerk en kerk.m.collecten € 10.500,00 € 11.719,00
3 papiercollecten € 2.200,00 € 2.201,00
4 bid/dankdagcollecte € 6.400,00 € 7.425,00
5 avondmaal en huw. Coll. € 1.000,00 € 95,00
6 deurcollecte jeugd € 4.000,00 € 5.108,00
7 opbrengst wijkdames   € 25,00
8 opbrengst oud papier € 10.500,00 € 13.493,00
9 akties/rommelmarkt € 6.000,00 € 9.438,00
10 giften € 500,00 € 1.140,00
11 huur pastoriën Holl. Nwl-Geesbrug € 13.900,00 € 12.798,00
13 huur kosterswoning € 6.850,00 € 6.913,00
14 omzet Concordia € 2.500,00 € 9.362,00
15 Kontakt € 2.500,00 € 2.910,00
16 kerkradio € 3.700,00 € 4.242,00
17 rente sp.rek. € 250,00 € 21,00
    € 152.800,00 € 172.097,00
  uitgaven    
1 traktement predikant € 74.500,00 € 73.489,00
2 ov. Predikanten/organisten € 7.000,00 € 6.898,00
3 solidariteitskas € 2.000,00 € 2.455,00
4 kerk.rentm. Quotum € 5.750,00 € 6.627,00
5 onderhoud gebouwen € 10.000,00 € 11.710,00
6 energie / water Holl. Nwl-Geesbrug € 7.200,00 € 5.229,00
  energie water Nwl.   € -118,00
7 kerkradio € 3.500,00 € 3.396,00
8 inkoop Concordia € 2.000,00 € 4.325,00
9 verzekering en belasting € 5.500,00 € 4.380,00
10 kosten rek.courant € 500,00 € 674,00
11 bureau en drukwerk € 3.000,00 € 3.374,00
12 kosten kerkdienst € 2.500,00 € 2.028,00
13 abonnees en contributie € 1.000,00 € 642,00
14 kosten jeugdwerk € 3.000,00 € 4.223,00
15 diversen € 4.000,00 € 5.248,00
16 afschrijvingen € 2.000,00 € 3.500,00
17 kosten verk. Fusie Nwl.-Geesbrug   € 2.441,00
19 overschot € 19.350,00 € 31.576,00
    € 152.800,00

€ 172.097,00