jaarrek.2016-2017 begrotingen 2016-2017-2018-2019

jaarrek. 2016-2017 en begrotingen 2016-2017-2018-2019        
    2016 2016 2017 2017 2018 2019
  inkomsten begroting jaarrek. begroting jaarrek. begroting begroting
1 bijdrage vvb 74000 74500 72000 87033 82000 82000
2 kerk en kerk.m.collecten 10000 12513 10000 13097 10500 10000
3 papiercollecten 2200 2515 2000 2918 2200 2200
4 bid/dankdagcollecte 6000 5940 6000 8372 6400 6400
5 avondmaal en huw. Coll. 1250 938 900 810 1000 500
6 deurcollecte jeugd       4441 4000 4000
7 opbrengst wijkdames       500 500  
8 opbrengst oud papier 11000 10903 11000 13959 10500 10500
9 akties/rommelmarkt 9500 7453 8000 7475 6000 7000
10 giften 500 500 500 1500 500 500
11 huur pastorie Nw.lande/Geesbrug     6700 6700 6600 6680
12 huur pastorie Holl.veld Nw-Gees 6850 7080 7080 7080 7080 0
13 huur kosterswoning 6900 6666 6730 6799 6850 6900
14 omzet Concordia 2500 6675 2900 9182 2500 5000
15 Kontakt 2400 2445 2400 2690 2500 2500
16 kerkradio 4000 3575 3500 3975 3700 3500
17 rente sp.rek. 400 204 200 98 250 100
    137500 142907 132810 176629 153080 147780
  uitgaven            
3 traktement predikant 73000 71394 73000 79985 74500 7100
5 ov. Predikanten/organisten 6000 6612 6500 7106 7000 26600
6 solidariteitskas 2000 1900 1900 2182 2000 2500
7 kerk.rentm. Quotum 6000 5443 5500 6080 5750 6000
8 onderhoud gebouwen 5500 8703 10000 9540 10000 25000
9 energie / water 7000 6753 7000 8856 7200 6000
10 kerkradio 4000 3575 3500 3895 3500 3500
11 inkoop Concordia 2000 3762 2000 3561 2000 2500
12 verzekering en belasting 4500 4420 4500 8206 5500 4000
13 kosten rek.courant 500 375 400 891 500 500
14 bureau en drukwerk   3796 2400 3465 3000 3000
15 kosten kerkdienst   2843 2300 2559 2500 2500
16 abonnees en contributie   550 900 813 1000 1000
17 kosten jeugdwerk       3237 3000 3000
17 diversen 7500 3451 3440 5067 4000 4000
18 afschrijvingen       1000 2000 3500
19 kosten fusie verk. Nw.lande/G       8987    
20 beroepingswerk           2000
  overschot 19500 19330 9470 21199 19630 45080
    137500 142907 132810 176629 153080 147780