Jaarrekening 2019-2022 - begroting 2023

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023
inkomsten begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting
bijdr. VVB € 82,000 € 81,158 € 82,000 € 82,468 € 82,000 € 83,202 € 80,000 € 80,200 € 80,000
kerk en krm.coll. € 10,000 € 12,243 € 10,000 € 9,596 € 9,000 € 11,880 € 9,000 € 16,006 € 10,500
papiercollecten € 2,200 € 1,614 € 2,000 € 357 € 1,000 € - € 500 € -  
bid-en dankdag coll. € 6,400 € 8,893 € 6,400 € 7,683 € 8,000 € 8,930 € 7,500 € 7,967 € 7,800
avondmaal en huw. Coll. € 500 - € - € 510 € -   € - € 510 € -
deurcoll. Jeugd € 4,000 € 5,022 € 4,000 € 480 € 2,000 € 493 € 500 € 2,694 € 1,500
opbr. Oud papier € 10,500 € 12,053 € 10,000 € 11,785 € 11,000 € 15,020 € 12,000 € 17,827 € 15,000
akties/rommelmarkt € 7,000 € 7,970 € 7,000 € 5,355 € 5,000 € 2,860 € 2,500 € 16,478 € 4,000
giften € 500 € - € 500 € 12,600 € 500 € - € - € 1,100 € -
huur pastorieën € 6,680 € 13,776 € 14,350 € 11,025 € 8,000 € 8,517 € 15,635 € 17,847 € 8,576
huur kostersw. € 6,900 € 7,039 € 7,100 € 7,179 € 7,250 € 7,251 € 7,250 € 7,251 € 7,250
omzet Concordia € 5,000 € 6,802 € 5,000 € 2,651 € 2,500 € 3,291 € 3,000 € 8,104 € 5,000
Kontakt € 2,500 € 2,610 € 2,500 € 2,608 € 2,600 € 2,871 € 2,800 € 2,699 € 2,800
Kerktv € 3,500 € 4,400 € 3,500 € 4,762 € 4,000 € 4,103 € 4,000 € 4,430 € 4,000
wijkdames   € 634 € 250 € 800 € 4,560 € 192 € 500 € 398 € 500
rente sp.rek. € 100 € 19 € 50 € 10 € - € 10 € - € - € -
totaal € 147,780 € 164,233 € 154,650 € 159,869 € 147,410 € 148,620 € 145,185 € 183,511 € 146,926
                   
uitgaven                  
traktement predikant € 7,100 € 54,998 € 87,700 € 90,350 € 92,000 € 86,651 € 93,028 € 90,629 € 96,765
organisten en predikanten € 26,600 € 11,507 € 8,000 € 4,970 € 5,000 € 4,890 € 4,000 € 8,728 € 5,000
solidariteitskas € 2,500 € 2,170 € 2,200 € 2,120 € 2,200 € 2,055 € 2,200 € 2,145 € 2,300
kerkr.m. qoutum € 6,000 € 5,884 € 6,000 € 5,910 € 6,000 € 5,642 € 6,000 € 5,708 € 6,100
onderhoud € 25,000 € 30,782 € 10,000 € 30,247 € 7,500 € 3,400 € 7,500 € 24,810 € 15,000
e. en w. kerk en concordia € 6,000 € 6,619 € 6,000 € 7,909 € 6,000 € 5,275 € 7,000 € 8,969 € 10,000
kerktv en overig kstn € 3,500 € 3,786 € 3,500 € 4,387 € 4,000 € 4,463 € 3,500 € 3,826 € 5,000
inkoop Concordia € 2,500 € 3,197 € 2,500 € 1,517 € 1,000 € 1,610 € 1,500 € 4,439 € 2,500
Belastingen € 4,000 € 4,860 € 5,000 € 5,393 € 5,000 € 4,763 € 5,000 € 2,201 € 3,000
Verzekeringen               € 2,658 € 2,000
kosten rek.courant € 500 € 525 € 500 € 563 € 500 € 407 € 750 € 530 € 750
drukwerk en kantoorbeh. € 3,000 € 3,637 € 3,500 € 5,413 € 3,500 € 2,230 € 3,000 € 2,852 € 3,000
kosten kerkdiensten € 2,500 € 2,587 € 2,500 € 1,512 € 2,500 € 1,621 € 2,000 € 3,911 € 2,000
abonnementen en contr. € 1,000 € 583 € 800 € 692 € 800 € 973 € 1,000 € 1,256 € 1,500
kosten jeugdwerk € 3,000 € 4,524 € 3,200 € 1,104 € 2,000 € 1,499 € 2,000 € 4,316 € 4,000
diversen € 4,000 € 1,193 € 4,000 € 3,007 € 4,000 € 3,295 € 4,000 € 6,757 € 4,500
kosten bouwcie           € 2,873   € 8,313 € 2,500
afschrijvingen € 3,500 € 4,500 € 4,500 € 4,500 € 4,500 € 4,500 € 4,500 € - € -
            € 136,147 € 146,978 € 182,048 € 165,915
overschot/tekort € 47,080 € 22,881 € 4,750 € -9,725 € -3,400 € 12,473 € -1,793 € 1,463 € -18,989
totaal € 147,780 € 164,233 € 154,650 € 159,869 € 143,100 € 148,620 € 145,185 € 183,511 € 146,926