Aan de redactie van (digitale) kerkbladen


Beste broeders en zusters in Christus, geachte redactie,
 
Graag vragen wij uw aandacht voor een belangrijk christelijk ”gezicht” in
Hoogeveen en omstreken: Stichting De Fakkel Hoogeveen.

Website  https://www.defakkelhoogeveen.nl/
 
Inleiding
Zoals u waarschijnlijk wel weet is De Fakkel in december 2018, als zelfstandige winkel gestart.
De Fakkel dient geen commercieel doel. Er zijn geen financieel belanghebbenden.
 
Waarom deze brief?
Zoals we bij de oprichting in diverse publicaties naar voren hebben gebracht,
kan De Fakkel alleen bestaan wanneer we als christenen haar gaan ondersteunen.
 
Waarom ondersteuning?
Uw steun is van “levensbelang” omdat we te maken hebben met een jaarlijkse afname
van aantal bezoekers en daarmee afname van omzet.
En jammer genoeg zal, met onvoldoende inkomsten, De Fakkel uit Hoogeveen gaan verdwijnen.
Helpt u ons mee?
 
Hoe kunt u ons ondersteunen?
Uw ondersteuning zou kunnen bestaan uit:
Het afdrukken van berichten van De Fakkel in uw kerkblad of door het plaatsen van een link
op uw eigen website of digitale nieuwsbrieven.