Jeugdwerk

Catechese / club

In de wintermaanden heeft de jeugd vanaf 12/13 jaar catechese. Dit wordt gegeven door (jonge) vrijwilligers in combinatie met het clubwerk.
Sinds de start van het winterwerk 2018 is de jongste groep (basisschoolverlaters) samengegaan met de Hervormde gemeente. Dit betekent één leider van de Gereformeerde kerk en één leider van de Hervormde gemeente. In 2019 is zo’n 2e groep van start gegaan.
Hiernaast zijn er nog 2 wat oudere clubs. Gemiddeld genomen wordt er per groep 24 keer in het jaar club/catechisatie gehouden. Dit wordt voorbereid door de denktank. Ze gebruiken Rock Solid programma’s van Youth for Christ, In die denktank zitten ook weer leden van beide kerken.

Dan is er nog de 18+ catechisatie. Deze wordt geleid door ds. Breemes.

 

Jeugddienstcommissie

Op dit moment wordt er gekeken naar een andere invulling van jeugddiensten.

 

Kindernevendienst.

De kindernevendienst start weer op.

Kindernevendienst in de komende periode: omdat er veel van
de leiding in de zorg werken en we kinderen van veel
verschillende scholen bij de kindernevendienst hebben, is er
besloten om de komende weken nog geen kindernevendienst
te geven. Maar.......we zijn wel bezig om iets voor de
kinderen te bedenken wat ze thuis kunnen gaan doen op weg
naar Pasen.

Met Palmpasen is het wel de bedoeling om een Palmpasenstok
te gaan maken. In een volgend Kontakt kunnen jullie hier
meer over lezen.

 

 

Voorzitster kindernevendienst:  carolienvdveen@gmail.com
Email adres voor de kindernevendienst :  kindernevendienst@geref-kerkhng.nl

Volgens een rooster is er bijna wekelijks, in Concordia, tijdens de kerkdiensten kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er wordt geprobeerd om kinderen op een eenvoudige manier de Bijbel uit te leggen naar aanleiding van een verhaal uit “Vertel het maar”.

 

Kinderoppasdienst

Elke zondagmorgen is er gelegenheid om kinderen van 0 tot 5 jaar naar de oppas te brengen. Kort voor het einde van de dienst kunnen de kinderen uit de oppas gehaald worden om in de kerk de zegen mee te krijgen.

 

JAC (Jeugd Activiteiten Commissie)

Het JAC is ook een samengevoegde commissie van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente, die voor jong en oud, leuke activiteiten organiseren, zoals:
- De griezeltocht met raadsels
- Een gezellige schaatsavond naar Thialf
- Een gezellige toneelavond i.s.m. Plat op Pad
- Een filmavond
- Nacht zonder Dak.