Diaconie

College van diakenen:

Het College van diakenen verzorgt een aantal zaken binnen de kerk te weten:

  • Collecteren tijdens de erediensten
  • Behandeld aanvragen om financiële en/of materiele hulp van gemeenteleden
  • Behandeld aanvragen om  giften
  • Zorgt voor extra collecte bij rampen van grote omvang
  • Participeert in de ZWO-commissie (Gereformeerd)  en evangelisatiecommissie (Hervormd/Gereformeerd)
  • Neemt deel aan regionale diaconale overleggen en de acties die daaruit voortkomen o.a. worstenactie, stroopwafelactie
  • Neemt deel aan het diaconaal Platform Hoogeveen
  • Heeft contact met de gemeentelijke voedselbank en kledingbank en St. Schuldhulp(maatje) Hoogeveen