Samen Op Weg

Hoewel het Samen op Weg proces op landelijk niveau nu helemaal is voltooid moet er plaatselijk nog wel het nodige gebeuren. Beide gemeenschappen zoeken elkaar op bepaalde momenten op. De moderamina komen 2 keer per jaar bij elkaar. 

Schooldiensten voor de kinderen van de basisschool worden in goed overleg verzorgd.

De avonddiensten worden om en om gezamenlijk gehouden met de Hervormde gemeente, m.u.v.  oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen en de bid en dankstonddiensten.

Enkele keren per jaar is er kanselruil.