Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters verzorgt de financiële- en materiële zaken binnen de gemeente. Het C.v.K. bestaat uit 5 personen (voorzitter, secretaris, penningmeester) en 2 algemene leden.

Het C.v.K. laat zich bijstaan door beheerleden. 2 leden zijn lid van de kerkenraad in de functie van ouderling-kerkrentmeester.

Het College zorgt voor:

  • Onderhoud van Kerk, Concordia, Pastorieën en parkeerterrein rondom de kerk
  • betaling van predikant,  koster, organisten en vaste/ variabele lasten
  • inning van de vaste vrijwillige bijdrage
  • aan/afsluiting van kerkradio/tv
  • het “oud papier” inzameling
  • de dankdagcollecte ophalen
  • de jaarlijkse begroting en jaarrekening van de kerk
  • verkoop van collectemunten
  • rommelmarkten / schuurverkoop

Voorzitter van het College is: dhr. R. Hummel