Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters verzorgt de financiële- en materiële zaken binnen de gemeente. 

Twee leden zijn lid van de kerkenraad in de functie van ouderling-kerkrentmeester.

Het College zorgt voor:

  • Onderhoud van Kerk, Concordia, Pastorieën en parkeerterrein rondom de kerk
  • betaling van predikant,  koster, organisten en vaste/ variabele lasten
  • inning van de vaste vrijwillige bijdrage
  • aan/afsluiting van kerkradio/tv
  • het “oud papier” inzameling
  • de dankdagcollecte ophalen
  • de jaarlijkse begroting en jaarrekening van de kerk
  • verkoop van collectemunten
  • rommelmarkten / schuurverkoop

Voorzitter van het College is: dhr. Jan Christiaan Kroesen