Zending

 

Degene die het zendingswerk een warm hart toe draagt kan
zijn/haar bijdrage overmaken op rekening:
NL 97 RABO 0316 6010 71 t.n.v. Diaconie Geref. kerk
o.v.v. gift zending.
De Zendingscommissie.

 

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE

Als commissie hebben we mogen ervaren dat velen het
zendingswerk willen ondersteunen met een gift via
automatische incasso. Van de ruim 300 bezorgde brieven heeft
55% hiervoor gekozen en 15% heeft toegezegd om zelf een
bedrag over te maken of deden dit al.
De keuze om niet mee te doen is ook meerdere keren
ontvangen.
Na het één en ander te hebben uitgezocht blijkt dat (nog) niet
van iedereen het ingevulde antwoordformulier is ontvangen.
Wij zouden het op prijs stellen dat deze alsnog door ons wordt
ontvangen, in te leveren bij het betreffende commissielid of
door gebruik te maken van de antwoordenveloppe.
Wij zijn dankbaar dat deze manier van geld innen voor
ons succesvol is verlopen en dat Rik en Caroline in
Rwanda en wereldwijde Bijbelverspreiding “onze”
donaties kunnen blijven ontvangen.

De commissie

 

Zendingscommissie:

In diverse wijken komen kinderen van het basisonderwijs en aangesloten bij onze kerk met een zendingsbusje langs. De opbrengsten gaan naar een zendingsproject van K.I.A. in China- vertaling Kinderbijbels.

 

Rondgang door de gemeente.

Rik en Caroline Mager worden ondersteunt met een jaarlijkse bijdrage, voor hun werkzaamheden via de Gereformeerde Zendingsbond. Zij zijn actief in Rwanda. Meer informatie over Rik en Caroline en hun werkzaamheden kunt u lezen op www.gzb.nl