ZWO

 

Degene die het zendingswerk een warm hart toe draagt kan zijn/haar bijdrage overmaken op rekening:

NL 97 RABO 0316 6010 71 t.n.v. Diaconie Geref. kerk o.v.v. gift zending.

De ZWO-commissie.

 

VAN DE ZWO-COMMISSIE

Als commissie hebben we mogen ervaren dat velen het zendingswerk willen ondersteunen met een gift via automatische incasso. Van de ruim 300 bezorgde brieven heeft 55% hiervoor gekozen en 15% heeft toegezegd om zelf een bedrag over te maken of deden dit al.
De keuze om niet mee te doen is ook meerdere keren ontvangen. 
Na het één en ander te hebben uitgezocht blijkt dat (nog) niet van iedereen het ingevulde antwoordformulier is ontvangen.
Wij zouden het op prijs stellen dat deze alsnog door ons wordt ontvangen, in te leveren bij het betreffende commissielid of door gebruik te maken van de antwoordenveloppe.
Wij zijn dankbaar dat deze manier van geld innen voor ons succesvol is verlopen en dat Rik en Caroline in Rwanda en wereldwijde Bijbelverspreiding “onze” donaties kunnen blijven ontvangen.

De commissie

 

Rondgang door de gemeente.

Rik en Caroline Mager worden ondersteunt met een jaarlijkse bijdrage, voor hun werkzaamheden via de Gereformeerde Zendingsbond. Zij zijn actief in Rwanda. Meer informatie over Rik en Caroline en hun werkzaamheden kunt u lezen op www.gzb.nl