Vrouwengespreksgroep Fébe

VROUWENKRINGEN PRISCILLA EN FÉBE

Op maandag 14 november komen wij bij elkaar om 14.00 uur
in Concordia.
Het onderwerp '' Toevertrouwen en loslaten '' komt uit
Elizabeth van 11 augustus 2017.
De tekst uit de Bijbel, die erbij gelezen wordt is uit Job 1 vers
5: over de beproeving van Job.
Job raakt alles kwijt, de satan wilde hem kwaad doen. Hij nam
hem alles af, ondank alles dankte Job de Heer. Voor veel
mensen moeilijk te begrijpen, door alles wat je mee maakt in
het leven.
Toch het geloof behouden, laten we elkaar, ieder op onze
eigen manier helpen en troosten.
En samen bidden, om hulp van de Heer.
Het onderwerp is voorbereid door Joke en Adrie. We hopen
op een fijne bespreking.