Kerkenraad

De kerkenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de Gereformeerde kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug.

De kerkenraad maakt beleid en stuurt de diverse commissies en groepen aan.

De kerkenraad vergadert maandelijks behalve de maand juli. Tijdens de vergaderingen komen zaken aan de orde zoals:

 • pastoraat (omzien naar elkaar bij blijde en verdrietige gebeurtenissen) naast de predikant hebben de wijkouderling en wijkdame hierin ook een taak.
 • diaconaat
 • ZWO
 • evangelisatie
 • beheerzaken


De kerkenraad bestaat uit:

 • Ouderling-voorzitter
 • Predikant
 • Ouderling-scriba
 • Wijkouderling: (9)
 • Jeugdouderling: (3)
 • Ouderling-kerkrentmeesters (2)
 • Diakenen: (7)
 

Het dagelijks bestuur (moderamen) wordt gevormd door:

Het moderamen bereidt de kerkenraad vergaderingen voor.