Profiel van de Contactpersoon
 
De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt in de wijk. Zowel vanuit de kerk naar de mensen/gemeenteleden, als van de mensen/gemeenteleden naar de kerk. De contactpersonen zijn daarmee de luisterende oren en de ogen van de gemeenschap.
 
Taken:

Houdt in eerste instantie contact met het wijkteam en zo nodig met de predikant en geven informatie aan elkaar door.

Wijkteamleden dragen samen zorg voor een goede onderlinge samenwerking en afstemming binnen het team.

Extra informatie voor de contactpersonen op dit punt:
-            De ouderling zal aan het begin van zijn ambtsperiode een kennismakingsronde door de wijk maken.
-            De nieuw ingekomen gemeenteleden worden als eerste bezocht door de ouderling.
De ouderling vraagt altijd of verder bezoek van het wijkteam of predikant gewenst is.

Ook zal vanwege de wet op de privacy altijd overleggen met gemeenteleden wat doorgegeven mag worden aan anderen in het wijkteam en wat niet.

Er staat geen minimum of maximum aantal jaren voor het zijn van contactpersoon.
Enige vorm van continuïteit is uiteraard wel wenselijk.
Bij aftreden zoek je naar een opvolger.
Als dit niet lukt wordt dit doorgegeven aan de ouderling zodat de kerkenraad kan meedenken.

In situaties waarin (tijdelijke) vervanging voor de contactpersoon nodig is, geeft deze dat aan in het wijkteam. Vervanging wordt in de eerste plaats gezocht binnen het wijkteam.

Zorgt ervoor dat met kerst alle adressen een kaart krijgen namens wijkteam. ( Joke Doorn en Meta Metselaar zijn coördinator kerst kaart alle adressen)

Met kerst krijgen de zieken, alleenstaanden, alleengaanden vanaf 65 jaar en 75+ een kaart met presentje. Deze worden afgehaald in Concordia. (Mannie Schonewille is coördinator kerst kaart met presentje)

Ouderling /contactpersoon geven door wie een bloemetje van de kerk zouden moeten krijgen. (Anneke Everts is coördinator bloemen kerk)

Rond de verjaardag worden de 75+ bezocht door de contactpersoon namens de gemeente

Brengt en haalt het “verjaardagfonds”. Een bezoekje brengen als contactmoment wordt aangeraden. De opbrengst van het verjaardagfonds is voor presentjes. (Ria Everts is coördinator “verjaardagfonds”)

In gesprek met gemeenteleden wordt gevraagd of bezoek van ouderling / predikant wenselijk of noodzakelijk is. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd met de ouderling en/of predikant.

Tijdens de kerkelijke  huwelijksbevestiging wordt de aanwezigheid van de  contactpersoon op prijs gesteld.  

Bij uitnodiging huwelijksfeest wordt met ouderling/wijkteam overlegd wie naar het huwelijksfeest gaan.

Rond huwelijksjubileums (25-, 40-, 50-, 55-, 60-jarig huwelijk) wordt overleg gepleegd met de ouderling/het wijkteam over bezoek en presentje.

Bij een gemelde geboorte wordt met de ouderling/het wijkteam overlegd over het brengen van een bezoekje en het meenemen van een presentje.  (Meta Metselaar is coördinator presentjes geboorte)

Bij ziekte kan een attentie worden meegenomen van ongeveer  € 7,50. De bonnetjes kunnen ingediend worden bij de penningmeester van alle wijken/contactpersonen.  (Meta Metselaar is penningmeester van alle wijken/contactpersonen)

Rond overlijden wordt overleg gepleegd met de ouderling over bezoek.

De contactpersoon mag zelf beoordelen om gemeenteleden al dan niet te bezoeken, maar communiceert dit wel met de ouderling. Gemeenteleden in een verpleeghuis / verzorgingscentrum of beschermde woonvorm worden wel bezocht.

Wanneer een adres bezoek van de contactpersoon of contact met de contactpersoon niet op prijs wordt  gesteld, wordt gevraagd of bezoek van anderen (ouderling / predikant) wel op prijs wordt gesteld. In ieder geval wordt dit doorgegeven aan de ouderling en aan een eventuele opvolger.

Wanneer er een situatie van mindere verstandhouding tussen de contactpersoon en een adres ontstaat wordt dit doorgegeven aan de ouderling en wordt gezocht naar ruil mogelijkheden wat betreft adressen.

Twee keer per jaar, eind september en eind mei, komen de ouderling en de contactpersonen bij elkaar om de gang van zaken te bespreken en afspraken te maken omtrent het bezoekwerk. De ouderling is daar de samenroeper van. Indien gewenst mag vaker samenkomen altijd.

Minimaal twee keer per jaar komen de contactpersonen van alle wijken bij elkaar om zaken te bespreken die men tegen komt en afspraken te maken omtrent acties en presentjes. De voorzitter van de contactpersonen is daar de samenroeper van.

Aanmelden? Meer informatie?  Neem contact op met:
Ds. Yorick Breemes (0528-202343), Gerrit Veneberg (0528-342588), Carina Schonewille (06-12324311) en Henk Kerssies (06-37305091)