Actueel nieuws

 

AFSCHEIDSAVOND voor dominee Yorick Breemes

Beste gemeenteleden,
Op 5 juli a.s. om 19:30 uur houden wij een afscheidsavond
voor dominee Yorick Breemes in Concordia, uitsluitend voor
gemeenteleden. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn
en samen te genieten van een hapje en een drankje.
Houdt u alvast deze datum vrij!
Afscheidsdienst van Yorick Breemes

De afscheidsdienst van dominee Breemes is DV zondagmiddag
14 juli om 15.00 uur.
Zet beide data in uw agenda.

 

 

MEDITATIE

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in
eeuwigheid! (Hebreeën 13:8)
Gelukkig maar. Dat is eigenlijk altijd mijn gedachte bij deze
prachtige en troostrijke woorden uit de Hebreeënbrief. Alles in
de wereld is voortdurend op de loop. Wat vandaag normaal is, is
morgen abnormaal en misschien over 20 jaar weer de norm.
Onze cultuur schreeuwt om vrijheid en voorspoed terwijl er
bijna geen land op de wereld is waar die dingen meer zijn dan in
ons land. Ik vraag me soms oprecht af of we zelf nog weten wat
we willen. Alles moet anders in de kerk: dan weer dit, dan weer
dat. En ook in onze eigen levens schuift continue van alles. Ons
leven, ons geloof, onze wereld, het is constant onderhevig aan
verandering. Daarom is ook een belangrijke uitspraak geworden:
“het enige constante is verandering”.
De Bijbel plaatst daartegenover dat onze Heer Jezus Christus,
dat onze God niet verandert. Hij blijft te midden van alles
hetzelfde. Dat maakt geloof in Hem en leven met Hem ook tot
zo’n sterk fundament voor je leven. Want Hij blijft hetzelfde,
wat Hij wil geven blijft hetzelfde, maar ook wat Hij vraagt van
ons blijft hetzelfde. Wij waaien nog wel eens met verschillende
winden mee. Proberen dan weer dit en dan weer dat. Nee, in
Jezus is zekerheid, vaste grond en stabiliteit te vinden.

4

Het enige echte constante is niet alleen verandering, het is God
Zélf. Toch zijn het niet alleen maar troostrijke woorden. In de
brief wordt het juist ook als een aanval gebruikt tegen
dwaalleren. Oftewel hoe we over Jezus denken mag in alle
eeuwen niet veranderen. We kunnen niet denken: “ach,
misschien denkt God hier ondertussen wel anders over,
misschien is Hij ook wel wat milder geworden of tilt Hij minder
zwaar aan wat in de Bijbel zonde of dwaalleer wordt genoemd”.
Het blijft zaak dat we als kerk in het spoor van de traditie van de
kerk van alle eeuwen en tijden blijven. Jezus naam als Verlosser
van ons leven en de wereld blijven hooghouden, en blijven
streven discipelen van deze Jezus te zijn, worden, blijven. God
waait niet met onze winden mee, we moeten meewaaien met de
wind van de Heilige Geest.
Ds. Yorick Breemes

 

 

 

 

Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer voor het bereik tijdens de diensten en
voor Concordia is gewijzigd:
Het nieuwe telefoonnummer is: 06 83992802

 

 

ZINGEN IN DE ZOMER OP URK 31 juli a.s.

Wordt er een uitstapje georganiseerd naar Urk in het
kader van Zingen in de Zomer. Het is een middag/avond-
vullend programma van 12.30 tot 23.00 uur met o.a. een

heerlijke Urker maaltijd en natuurlijk het samen zingen en
luisteren naar prachtige liederen in de Bethelkerk. De kosten
zijn € 50,- p.p.
Heeft u/heb jij zin om mee te gaan, geef je dan vóór 1 mei op bij
een van de onderstaande personen via telefoon of per mail.
Johan Snippe 0528-352449, johanjetsnippe@gmail.com
Arie Pieters 0528-351860, pietersarie56@gmail.com
Herma Mager, hhmager@gmail.com

 

Bidden in de kerk

Elke woensdag probeer ik tussen 16:00 en 17:00 uur in de
kerk te zijn om te bidden in de kerk. Ik doe dan voorbede voor
de zieken in de gemeente, de nood in de wereld en voor ons
als kerk. Verder voor voorbeden die tot mij komen. Mocht u
voorbeden hebben, geef ze dan aan mij door!

 

Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld
Het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld is weer gestart
met haar wekelijkse repetities in “het Hart van
Hollandscheveld”,

‘s maandagsavonds om 8 uur.

NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM !!

 

 

 

 

Waarom zou ik naar de kerk gaan?


1. Om een kans op de bekering te lopen.
2. Om een gewoonte vol te houden.
3. Om een traditie voort te zetten.
4. Om een existentie ten volle te beleven.
5. Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen.
6. Om het bijschrift bij het plaatje te lezen.
7. Om de wereld voor te dragen.
8. Om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden.
9. Om het heil te ontvangen.
10. Om tot het licht te komen.
11. Om in de gemeenschap te worden ingelijfd.
12. Om in het openbaar het geloof te belijden.
13. Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren.
14. Om eventueel een ambt te dragen.
15. Om de zin van de zondag te verwezenlijken.
16. Om het kerkelijk jaar mee te maken.
17. Om rust te vinden.
18. Om gesticht te worden.
19. Om weer op toonhoogte te komen.
20. Om wegwijs gemaakt te worden.
21. Om de verlossing van de wereld te vinden.
Tekst uit het boek van Dr. A.A. van Ruler.

 

Digitale Nieuwsbrief.

De digitale nieuwsbrief wordt verzonden door ds. Yorick Breemes namens de GK Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug. En wordt enkel en alleen voor dat doeleinde gebruikt.