Vrijdag 2 April 2021 19:30 - 00:00

Ds. Y. Breemes Goede Vrijdag

Orgelspel
Zingen voor de dienst Gezang 178: “Jezus om Uw lijden groot” 8,9, 10
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 40: 3 en 7
Stil gebed – Votum en groet
Zingen Evangelische Liedbundel 116: “glorie zij” 2, 3,4,5
Onderwijzing goede vrijdag Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 21
Gebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 17-31 (NBV) en Johannes 19: 28-30 (NBV)
Doven paarskaars door ouderling
Zingen Johannes de Heer 836: “op die heuvel daarginds” 1 en 3
Verkondiging Wat zie je? Een kruis!
Zingen Nieuw Liedboek 562: ‘ik wil mij gaan’ 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 192: “o kostbaar kruis” 2 en 6
Gebed
Collecte
Slotzang Gezang 195: “Nu valt de nacht” 1, 3 5
Zegen
Driemaal amen

Waar

Geref-Kerk

Aanvang: 19:30

Tot: 00:00