Zondag 4 April 2021 09:50 - 00:00

Ds. Y. Breemes

Eerste Paasdag 2021

Orgelspel
Zingen voor de dienst Nieuw Liedboek 939: “Op U alleen” 1,2,3
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 9: 1 en 5
Stil Gebed – Votum en Groet
Nieuwe paarskaars wordt ontstoken
Zingen Evangelische Liedbundel 122: “Daar juicht” 1, 3, 4
Openingstekst Handelingen 2: 24-28 (NBV)
Zingen Gezang 219: “zingt ten hemel” 2, 4 en 6
Gebed
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18 (NBV)
Kindermoment
Zingen Evangelische Liedbundel 427: “de Heer is” 1, 6, 7
Verkondiging: Pasen: leve het leven!
Zingen Gezang 215: “Christus onze Heer” 1,2,3
Gebed – Stil gebed – Onze Vader
Collecte
Slotzang Evangelische Liedbundel 132: “u zij” 1,2,3
Zegen
Gezongen amen
Orgelspel

Waar

Geref-Kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00