Zondag 18 April 2021 09:50 - 00:00

Ds. Y. Breemes

Kinderoppasdienst : Fabi Mager en Coby de Haan

Orde van dienst 18 april

Orgelspel
Zingen voor de dienst: Gezang 459 “Door de nacht” 1,4 en 5
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied: psalm 122: 1 en 3
Stil Gebed – Votum en Groet
Zingen Evangelische Liedbundel 263: “Door de wereld” 4,5,6
Wetslezing (gedeelten uit Leviticus 19)
Zingen: Psalm 78: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Psalm 122: 1-9 en Hebreeën 13: 1-4 (NBV)
Kindermoment
Zingen: Evangelische Liedbundel 168: ‘dank u” 1,2,5
Verkondiging: “de gastvrije gemeente”
Zingen: Gezang 454 “Wat zou ik zonder u” 3 en 4
Gebed
Collecte
Slotzang Evangelische Liedbundel 390: “maak ons” 2 en 4
Zegen
Amen
orgelspel

Waar

Geref-Kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00