Zondag 14 Augustus 2022 19:00 - 00:00

Y. Breemes,

Orde van dienst 14 augustus avond
Orgelspel
Zingen voor de dienst Gezang 328: “Here Jezus” 1, 3
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 148: 2 en 6
Stil gebed – votum en groet
Zingen Gezang 321: “o Vader” 2,3,4
Gebed
Schriftlezing: Haggai 1: 1-15 (NBV’21)
Zingen ELB 410: “Jeruzalem” 1,2,3
Verkondiging Bezin je op de weg!
Zingen ELB 246: “Ik bouw op U” 1,2,3
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 444: “grote God” 1 en 2
Gebed
Collecte
Slotzang Gezang 443: “liefde Gods” 1 en 3
Zegen
3 x amen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 19:00

Tot: 00:00