Zondag 21 Augustus 2022 09:50 - 00:00

proponent dhr. B. Coster, Rouveen

Kinderoppasdienst : Alina Otten en Patricia Everts
Kindernevendienst : VAKANTIEKINDERNEVENDIENST
Groep 1 t/m 8 Coby – Bernice - Esther

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00