Zondag 28 Augustus 2022 09:50 - 00:00

ds. Y. Breemes

Kinderoppasdienst : Sabine Christoffers en Lisette ten Cate

Orgelspel
Zingen voor de dienst ELB 170: “Groot is” 1 en 2
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 32: 1 en 2
Stil Gebed – Votum en Groet
Zingen Gezang 314: “Gij die gelooft” 1 en 3
Openingstekst Jakobus 5:16 (NBV’21)
Zingen ELB 203: “genade zo” 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Psalm 32: 1-11 (NBV’21)
Zingen ELB 452: “Jezus is” 1 en 2
Verkondiging De zegen van vergeving
Zingen Gezang 436: “Jezus neemt” 1,3, 5,6
Gebed
Collecte
luisteren wij naar: Opwekking 629 “als er vergeving is”
https://www.youtube.com/watch?v=dP_yBqQRtUE
Slotzang Gezang 399: “Wij loven U” 3 en 6
Zegen
3 x amen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00