Zondag 2 Oktober 2022 09:50 - 00:00

mevr. M. Dangremond, Rijssen

Kinderoppasdienst : Jannet Kamps en Linda Norde

Orde van dienst 2 Oktober 2022
Israëlzondag
 

Orgelspel voor de dienst
Zingen voor de dienst Psalm 87: “Op Sions berg sticht God zijn heilige stede”: 1,2,3
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Lied 120 (OLB): “Hef op uw hoofden, poorten wijd’’: 1, 2 en 3
Stil Gebed- Votum en Groet
Zingen Psalm 22 (NLB): “Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij
mij”: 11, 12, 13
Wetslezing 10 Geboden
Zingen Lied 1010 (NLB): “Geef vrede, Heer, geef vrede”: 1, 2, 3, 4
Gebed
1 e Schriftlezing: Jesaja 25: 1-10b (NBV)
Luisterlied Youtube Laudate Omnes Gentes
https://www.youtube.com/watch?v=G99sbgpI3AU&ab_channel=NederlandZingt%28EO%29
2e Schriftlezing: Lucas 14: 12-24 (NBV)
Zingen Lied 990: (NLB): “De laatsten worden de eersten”: 1,2
Verkondiging
Zingen Lied 990 (NLB) : “De laatsten worden de eersten”: 3, 4, 5, 6
Gebed
Collecte
Slotzang Lied 1005 (NLB): “Longing for light we wait in darkness”
(Nederlandse variant “Zoekend naar licht”): 1, 2, 3, 5
Zegen
3 maal amen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00