Zondag 9 Oktober 2022 19:00 - 00:00

Ds. Y. Breemes

Orde van dienst 9 oktober avond
Ds. Y.R.M. Breemes

Orgelspel
Zingen voor de dienst Evangelische Liedbundel 362: “God in ons midden” 2, 4,5
Mededelingen
Intochtslied Psalm 66: 3 en 5
Stil Gebed – Votum en Groet
Zingen Nieuw Liedboek 524: “nu Gij de doop” 2 en 5
Gebed
Schriftlezing: Leviticus 16: 5-10; 15-22 (NBV’21)
Zingen Evangelische Liedbundel 118: “Hij kwam bij” 2 en 3
Verkondiging: Leve de zondebok!
Zingen Gezang 182: “Jezus leven” 1, 3, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 255: “ere zij aan God” 1,2,3
Gebed
Collecte
Slotzang Gezang 288: “eens komt” 3,7,8
Zegen
Gezongen amen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 19:00

Tot: 00:00