Zondag 16 Oktober 2022 09:50 - 00:00

Ds. Y. Breemes

Kinderoppasdienst: Gerda Everts en Janet Kroesen.

Kindernevendienst: groep 1 t/m 4 Alina en Carolien.

                                groep 5 t/m 8 Bernice en Hilda.

 

Orde van dienst 16 oktober ’22
Ds. Yorick Breemes

Orgelspel
Zingen voor de dienst ELB 364: “Heerlijk is Uw Naam” 1,2,3
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 135: 1 en 8
Stil Gebed – Votum en Groet
Zingen Gezang 326: “een rijke schat” 2 en 5
Openingstekst Jesaja 35: 4-10 (NBV’21)
Zingen ELB 47 “de dorre” 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Marcus 7: 31-37 (NBV’21)
Verhaal voor de kinderen
Luisterlied – Opwekking 850 “Het komt door Zijn naam”
https://www.youtube.com/watch?v=NWzuUpZFGDk
Verkondiging Geluid aan / uit
Zingen Nieuw Liedboek 534 “Hij die de blinden” 1,2,4
Wij herdenken: Gerrit Bakker (18 augustus 1943- 9 oktober 2022)
Zingen: ELB 409 “Ik zie een poort” vers 2
Gebed
Ontknoping “de alleskunner”
Collecte
Slotzang Nieuw Liedboek 416 “ga met God” 1,2,4
Zegen
3x amen

 

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00