Zondag 23 Oktober 2022 09:50 - 00:00

Ds. G. de Kok uit Hulshorst

Kinderoppasdienst: Miranda Strijker en Margreet Metselaar.

 

Lied voor de dienst Johannes de Heer 232:1, 2 (Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij?)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 84:1, 3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed
Leefregel
Lied Psalm 32:1, 4 (Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven)
Gebed
Kindermoment
Kinderlied ELB 476 (Zie de zon, zie de maan)
Schriftlezing Psalm 131 (NBV)
Lied Psalm 62:1, 5 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)
Verkondiging Zingend op reis
Lied via Youtube Peace in Christ, https://www.youtube.com/watch?v=Jx8t_-A39s0
Lied Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil)
óf indien niet met orgel te spelen
Gezang 441:1, 2, 3, 6 (LvdK, Komt kinderen niet dralen)

Lezen formulier Avondmaal
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Collecte
Slotlied Lied 416:1, 2, 3, 4 (Liedboek 2013, Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen
Antwoord gemeente 3x amen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00