Zondag 30 Oktober 2022 10:00 - 00:00

Ds. Y. Breemes

Orde van dienst 30 oktober ochtend
Orgelspel
Zingen voor de dienst Gezang 355: “ziel mijn ziel” 1,4,6
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 103: 3, 4,9
Stil Gebed – Votum en Groet
Zingen Klein Gloria
Bewerking 10 geboden
Zingen Gezang 358: “genadig Heer” 2,4,5
Gebed
Kindermoment ~ zingen: “hej luister mee”
Kinderen naar nevendienst
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-13 (NBV’21)
Luisteren: Nieuw Liedboek 382 “o alle gij”
https://www.youtube.com/watch?v=UfI2Ni7Lk4g
Verkondiging Iets nodig? God heeft het wel!
Geloofsbelijdenis
Zingen ELB 341: “heer God u loven wij”
Kinderen komen uit nevendienst
Tafel wordt gereed gemaakt
Onderwijzing bij het Avondmaal
Gebed
Nodiging
Zingen ELB 290: “Het brood” 1,2,3,4
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging
Gebed
Collecte
Slotzang ELB 270 “Ga nu heen” 1 en 2
Zegen
3 x amen

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 10:00

Tot: 00:00