Zondag 30 Oktober 2022 19:00 - 00:00

Ds. Y. Breemes

Orde van dienst 30 oktober avonds
Orgelspel
Zingen voor de dienst Gezang 360: “Heer, wij komen” 1 en 3
Mededelingen kerkenraad
Intochtslied Psalm 84: 3 en 6
Stil Gebed – Votum en Groet
Zingen Klein Gloria
Geloofsbelijdenis
Zingen ELB 230: “u bent mijn schuilplaats” x2

Voortzetting HA
Nodiging
Lofprijzing
Avondmaalsgebed
Onze Vader
Lied Gezang 358: “genadig Heer” 1,3,6
Gemeenschap van Brood en Wijn
Dank Gebed en Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 2 Korinthe 8:1-15 (NBV’21)
Zingen Gezang 147: “looft God” 1, 4, 5
Verkondiging De vrolijke ruil
Zingen ELB 172: “Blijf bij ons, Heer” 1, 2,3
Gebed
Slotzang ELB 244a: “een vaste burg” 1 en 2
Zegen
Gezang 456:3
Orgelspel

Waar

Geref-kerk

Aanvang: 19:00

Tot: 00:00