begroting diaconie 2019/2020

begroting 2019 diaconie Gereformeerde kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug

 

Inkomsten   Uitgaven  
collecten t.b.v. kerk in actie en werelddiaconaat € 3000,00 Kerk in actie-werelddiaconaat € 3000,00
collectes met specifieke doelen € 3750,00 collecten specifieke doelen € 3750,00
collecten t.b.v. diaconie € 2020,00 diaconaal quotum € 975,00
collecten t.b.v. noodhulp/rampen € 850,00 noodhulp rampen € 850,00
rentebaten € 0,00 kleinere giften div. doelen € 975,00
    abonnementen € 70,00
Totaal €. 9620,00   € 9620,00