Begroting en jaarrekening 2019 & begroting 2020

  2019 2019 2020
inkomsten begroting werkelijk begroting
bijdr. VVB € 82.000 € 81.158 € 82.000
kerk en krm.coll. € 10.000 € 12.243 € 10.000
papiercollecten € 2.200 € 1.614 € 2.000
bid-en dankdag coll. € 6.400 € 8.893 € 6.400
avondmaal en huw. Coll. € 500 - € -
deurcoll. Jeugd € 4.000 € 5.022 € 4.000
opbr. Oud papier € 10.500 € 12.053 € 10.000
akties/rommelmarkt € 7.000 € 7.970 € 7.000
giften € 500 € - € 500
huur pastorieën € 6.680 € 13.776 € 14.350
huur kostersw. € 6.900 € 7.039 € 7.100
omzet Concordia € 5.000 € 6.802 € 5.000
Kontakt € 2.500 € 2.610 € 2.500
Kerktv € 3.500 € 4.400 € 3.500
wijkdames   € 634 € 250
rente sp.rek. € 100 € 19 € 50
totaal € 147.780 € 164.233 € 154.650
       
uitgaven      
traktement predikant € 7.100 € 54.998 € 87.700
organisten en predikanten € 26.600 € 11.507 € 8.000
solidariteitskas € 2.500 € 2.170 € 2.200
kerkr.m. qoutum € 6.000 € 5.884 € 6.000
onderhoud € 25.000 € 30.782 € 10.000
energie en water € 6.000 € 6.619 € 6.000
kerktv en overig kstn € 3.500 € 3.786 € 3.500
inkoop Concordia € 2.500 € 3.197 € 2.500
belastingen en verz. € 4.000 € 4.860 € 5.000
kosten rek.courant € 500 € 525 € 500
drukwerk en kantoorbeh. € 3.000 € 3.637 € 3.500
kosten kerkdiensten € 2.500 € 2.587 € 2.500
abonnementen en contr. € 1.000 € 583 € 800
kosten jeugdwerk € 3.000 € 4.524 € 3.200
diversen € 4.000 € 1.193 € 4.000
afschrijvingen € 3.500 € 4.500 € 4.500
       
overschot € 47.080 € 22.881 € 4.750
totaal € 147.780 € 164.233 € 154.650