format

Gebruiksplan kerkgebouw

 

Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elke gebouw heeft een eigen gebruiksplan.

 

 

Gemeente: Gereformeerde kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug

Betreft gebouw: kerkgebouw

Versie: 2.0

Datum: 7 september 2020

 

 

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

 

 
 1. inhoud

 

2      doel en functie van dit gebruiksplan   4

2.1        doelstelling in het algemeen   4

2.2        functies van dit gebruiksplan   4

2.3        aantal bezoekers   4

2.4        algemene afspraken   4

3      gebruik van het kerkgebouw    5

3.1        meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag   5

3.1.1         aanvangstijden voor verschillende diensten   5

3.2        gebruik kerkzalen   5

3.2.1         plaatsing in de kerkzaal 5

3.2.2         capaciteit in een anderhalvemeter-situatie   5

3.2.3         zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  5

4      concrete uitwerking   7

4.1        Gerelateerd aan het gebouw    7

4.1.1         Routing   7

4.1.2         Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 7

4.1.3         garderobe   7

4.1.4         parkeren   7

4.1.5         toiletgebruik   7

4.1.6         reinigen en ventileren   7

4.2        Gerelateerd aan de samenkomst  8

4.2.1         Gebruik van de sacramenten   8

4.2.2         Zang en muziek   8

4.2.3         Collecteren   8

4.2.4         Koffiedrinken en ontmoeting   9

4.2.5         Kinderoppas en kinderwerk   9

4.3        Uitnodigingsbeleid   9

4.3.1         Ouderen en kwetsbare mensen   9

4.4        taakomschrijvingen   10

4.4.1         coördinatoren   10

4.4.2         kerkenraad, diaconie en voorganger  10

4.4.3         techniek   10

4.4.4         muzikanten   11

4.5        tijdschema   11

5      besluitvorming en communicatie   12

5.1        Besluitvorming   12

5.2        Communicatie   12

6      overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk   13

6.1        Overige bijeenkomsten en vergaderingen   13

6.2        Bezoekwerk   13

 

 
 1. doel en functie van dit gebruiksplan

Hier beschrijft u als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en functies van het gebruiksplan. Vul onderstaande tekst aan, zodat deze past bij uw eigen situatie.

 

2.1 doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 

2.2 functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3 aantal bezoekers

 • Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt. Triage (mensen van te voren vragen of ze symptomen van covid-19 vertonen) is verplicht bij meer dan 100 mensen binnen en meer dan 250 mensen buiten.

 

2.4 algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

 

 
 1. gebruik van het kerkgebouw

In dit hoofdstuk noteert u enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) uw kerkgebouw. Denk aan:

 • het feit dat mogelijk meerdere gemeenten gebruik maken van hetzelfde gebouw;
 • de beschikbare ruimte van het kerkgebouw;
 • hoe u de anderhalvemetermaatregel in de kerkzaal wilt organiseren.

 

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag


Niet van toepassing.

 

3.1.1 aanvangstijden voor verschillende diensten

 

De aanvangstijd van de morgendienst is 10.00 uur, van de middagdienst 14.30 uur.

 

3.2 gebruik kerkzalen

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal

Hier beschrijft u de situatie van de kerkzaal. Hoe flexibel is de ruimte? Welke (andere) vaste elementen zijn er? Heeft de zaal stoelen of vaste banken? Zijn de stoelen verplaatsbaar? Is er een galerij?


Plattegrond 1, kerkzaal (zie bijgevoegd). De ruimte is niet flexibel want er zijn banken. Er is een galerij. Vaste elementen zijn preekstoel, beamerplaats en orgel, ouderling- en diakenbank.

 

3.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

 

Twee coördinatoren wijzen de bezoekers, die via de hoofdingang binnenkomen een plaats aan. Bij het verlaten van de kerk worden de twee coördinatoren bijgestaan door een ouderling en diaken voorin de kerk, omdat we bij het verlaten van de kerk, naast de hoofdingang (2 deuren), ook de beide zijuitgangen gebruiken.
 

stappen:

 • bepaal de capaciteit van het gebouw in een anderhalve meter-opstelling. Daarbij geldt het maximaal aantal mogelijke bezoekers dat u in deze opstelling kunt verwelkomen;
 • bepaal vervolgens het aantal gemeenteleden dat u kunt uitnodigen. Het is verstandig om uit te nodigen of te laten aanmelden tot bijvoorbeeld 90% van de maximale capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van onverwachte gasten. Zie ook paragraaf 4.3
 

 

 

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.

 

Zaal

Normaal gebruik

Aangepast gebruik per 1 juli

 

kerkzaal en galerij

kerkdiensten en gemeentevergaderingen

340 zitplaatsen

61 zitplaatsen op 1,5 meter onderlinge afstand

 

consistorie
 

4 ouderlingen, 2 á 3 diakenen en voorganger

 

2
ouderlingen + 2 diakenen + voorganger.

 

 

 

 

 

 

 1. concrete uitwerking

Voor uw eigen gebruiksplan moet u voor een aantal aspecten keuzes maken.

 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw

 

4.1.1 Routing

 

Zie bijgevoegde plattegrond 2 en 3.

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Waar staat desinfecterend middel?
  Desinfecterend middel staat bij de ingang op statafels
 • Wel of geen garderobe?
  Geen garderobe
 • Plaatsing beschrijven: hoe krijgen mensen hun plek toegewezen?
  De mensen krijgen een plaats toegewezen door coördinatoren.

  verlaten van de kerk
 • aangeven hoe mensen de zaal verlaten en opstopping wordt vermeden;
  De mensen verlaten de kerk op aanwijzing van de 4 coördinatoren via de 4 uitgangen van de kerk.
 • iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.

 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Aangeven dat kerkgangers direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het plein of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. Geef op het kerkplein bijvoorbeeld met markeringen aan dat mensen anderhalve meter afstand

houden.
Bij binnenkomst zal er in de hal van de kerk op gelet worden dat mensen daar niet in groepen blijven staan.

 

4.1.3 garderobe

Geen garderobe

 

4.1.4 parkeren

Geen bijzondere aanwijzingen, parkeerruimte is er ruim voldoende

 

4.1.5 toiletgebruik

Er zal gevraagd worden zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet en er zullen desinfecterende doekjes in de toiletruimte liggen

 

4.1.6 reinigen en ventileren

Als er een 2e dienst is, zullen na de 1e dienst alle banken enz. gereinigd worden met een vochtige doek en reinigingsmiddel. Bij één morgendienst op de zondag zal in de week erna de kerk helemaal gereinigd worden. Een schoonmaakgroep (via een rooster) is hiervoor verantwoordelijk. Na elke dienst zal er minstens 30 minuten gelucht worden door het openzetten van deuren en ramen

 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

 

Avondmaal

Beschrijf hier welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van het Heilig Avondmaal. Hoe richt u het avondmaal in met cupjes? Hoe werkt het klaarzetten op een tafel? Welke hygiënemaatregelen zijn er bij het inschenken en het snijden van het brood?

 

We vieren vooralsnog geen Heilig Avondmaal.

 

Doop

Beschrijf hier welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van de Heilige Doop.

In principe wordt de Heilige Doop buiten (op de parkeerplaats) bediend, zonder triage tot 250 personen, maar wel aanmelden via de website. Bij slecht weer in de kerk. In de kerk zal een van te voren vastgesteld aantal (61) (gekozen en uitgenodigd door de doopouders) hierbij aanwezig kunnen zijn.

 

4.2.2 Zang en muziek

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet.

 

Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren.

 

Op www.eerstehulpbijventilatie.nl kunnen kerkenraden met behulp van een online rekenmodule eenvoudig zien of het kerkgebouw van de gemeente geschikt is om te zingen.

 

Zie verder https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/.

 

De kerkenraad heeft op grond van de bovenstaande informatie besloten om:

 

de zang tijdens de eredienst te beperken tot drie aangewezen zangers op de galerij. Hierbij worden de adviezen van RIVM voor opstelling en onderlinge afstand in acht genomen.

 

4.2.3 Collecteren

Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Een goed alternatief is het gebruik van een collecte-app. Of de plaatsing van collecteschalen bij de uitgang. Let op: hierbij kan filevorming ontstaan.

 

Er zal bij elke uitgang (4) een collectemandje staan. Hiermee voorkomen we filevorming. Ook wordt er op de beamer en in het kerkblad en/of nieuwsbrief gewezen op het overmaken van gelden via de bank.


Beschrijf ook de procedure voor het tellen van geld.

 

Collecte wordt éénmaal in de vier weken, na de zondag, extern geteld.

 

 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting


Niet van toepassing.

 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk

 

Kinderwerk niet van toepassing. Kinderoppas op aanvraag beschikbaar.

 

4.3 Uitnodigingsbeleid

Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van kerkgangers verplicht. Ook bij diensten met minder dan 100 bezoekers binnen en meer dan 250 bezoekers in openluchtdiensten.

Hier beschrijven hoe de registratie en/of het uitnodigingsbeleid vorm krijgt. Denk aan:

 • gemeenteleden;
 • relaties van gemeenteleden (bijv. familie die op bezoek is, maar ook terugkerende bezoekers);
 • gasten.

 

Mensen dienen zich telefonisch aan te melden bij een aangewezen contactpersoon op dinsdagavond en woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat geldt ook voor relaties van gemeenteleden en gasten. De contactpersoon is Arie Pieters tel. 0528-351680. We maken daarbij geen onderscheid in groepen, wijken of i.d. Arie Pieters noteert de namen van mensen die komen. I.v.m. het feit dat we op minder dan 100 personen zitten hoeft er geen triage (RIVM vragen stellen, bent u verkouden e.d.) plaats te vinden

 

 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen

Het is noodzakelijk om in het gebruiksplan voorschriften op te nemen over hoe om te gaan met de groep kwetsbare mensen en hoe extra voorzichtig wordt gehandeld met het oog op mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl.

 

Overnemen uit RIVM: zie hierna:


Risicogroepen

Verhoogde kans op infectie

Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogde kans op infectie.

Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, d.w.z. ze zijn niet ontvankelijker dan andere personen.

Verhoogde kans op ernstig beloop

Personen ouder dan 70 jaar

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19. Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden. De ene kwetsbare oudere heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij de lichamelijke verzorging, de andere bij het organiseren van de dagelijkse activiteiten

 

Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten

Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om volwassenen met:

 • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
 • een chronische stoornis van de hartfunctie, die daardoor in aanmerking komen voor de griepprik;
 • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie**, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
 • ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
 • morbide obesitas (BMI > 40).

 

4.4 taakomschrijvingen

 

4.4.1 coördinatoren

Hoe zijn deze coördinatoren herkenbaar? Bijvoorbeeld hesje, badge, keycord.

Waar staan ze? U kunt dit ook aangeven op een plattegrond.

 

Coördinatoren zijn herkenbaar aan een hesje, op plattegrond 2 en 3 (hierbij gevoegd) staat aangegeven waar deze personen staan.
 

 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger

 • Aangeven wie er aanwezig zijn namens de kerkenraad;
 • Hoe en waar consistoriegebed;
 • Geen handdruk maar bijvoorbeeld een hoofdknik.
 • Namens de kerkenraad zijn tijdens de kerkdienst 2 ouderlingen en 2 diakenen
  aanwezig. Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie met de voorganger en de hiervoor genoemden op anderhalve meter afstand van elkaar.
  De ouderling van dienst geeft de voorganger geen hand, maar knikt.
   

 

4.4.3 techniek

Aangeven hoe de techniek wordt georganiseerd. Denk aan:

 • hoe op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt;
 • hygiëne: denk aan bij binnenkomst desinfecteren / gebruik van plastic handschoenen;
 • aangeven door wie en hoe aan het eind van de samenkomst de technische apparatuur wordt ontsmet, zoals mengpaneel, microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, bijbel op preekstoel, laptops.

Na gebruik wordt vorengenoemde gedesinfecteerd.

 

4.4.4 muzikanten

Beschrijven hoe de muzikanten of het muziekteam opereren. Waar ze zitten en hoe ze afstand houden van de gemeente.

 

Organist zit op een vaste plaats achter het vaste orgel op minimaal anderhalve meter afstand van de zangers op de galerij.

 

4.5 tijdschema

Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.

 

wanneer

wat

wie

 

zaterdag

 

 

 

 

 

zondag

 

zondag 9:00

deuren van het gebouw open

Ventileren

koster

 

 

 

 

 

 

9:30u

techniek aanwezig + coördinatoren

 

 

 

 

10.00u

aanvang dienst

 

11.15

afsluiting dienst

 

 

ventileren

 

 

reinigen:

- stoelen en tafels

- toiletten en deurklinken reinigen

De week erna door de schoonmaakgroep

 

reinigen mengtafel, microfoons, laptop

Zie hierboven

11.45

kerk afsluiten

koster

 

 

 

 

 

 1. besluitvorming en communicatie

5.1 Besluitvorming

Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. Geef hier aan hoe.

Het gebruiksplan wordt toegezonden aan alle kerkenraadsleden en officieel vastgesteld in de vergadering van 24 september 2020.

 

 

5.2 Communicatie

Op welke manier wordt de inhoud van dit gebruiksplan gedeeld?

Communiceer vooral het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar gemeenteleden.

 

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 

 

Het gebruiksplan ligt in het kerkgebouw en wordt gepubliceerd op de website van de kerk www.geref-kerkhng.nl.

De uitnodiging om de diensten bij te wonen gaat via het kerkblad Kontakt en/of Nieuwsbrieven.

Voor het bijwonen van de reguliere diensten kan men zich telefonisch opgeven bij een daarvoor aangewezen contactpersoon op dinsdag en woensdag tussen 19.00 – 20.00 uur.

We maken geen gebruik van affiches, flyers, enz.

We laten geen persbericht uitgaan.

Onze informatiebronnen zijn het protocol van de PKN en de regels van het RIVM.

 

 

 1. overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Beschrijf hier hoe overige bijeenkomsten en vergaderingen die in het kerkgebouw plaatsvinden worden georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

 

In het kerkgebouw worden geen andere bijeenkomsten en vergaderingen georganiseerd.

 

 

6.2 Bezoekwerk

Beschrijf hier hoe het bezoekwerk van de gemeente is geregeld.

 

We laten het bezoekwerk over aan de eigen verantwoordelijkheid van predikant, wijkouderling, wijkdame enz.  Indien fysiek bezoekwerk wordt gedaan nemen we de RIVM richtlijnen in acht en nemen we eerst contact op met de te bezoeken persoon en vragen of bezoek welkom is.