Zondag 25 April 2021 09:50 - 00:00

ds. L. van Rikxoort uit Alphen aan den Rijn

Kinderoppasdienst : Gerda Everts en Janet Kroesen

Lucas Zomer is de organist

Tenzij anders aangegeven komen de liederen uit het Liedboek 2013.


orgelspel
lied voor de dienst: 652 ‘Zing jubilate voor de Heer’
welkom en mededelingen
intochtslied: Psalm 113: 1 en 2 ‘Prijs, halleluja, prijs de Heer’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
loflied: 177 (Hemelhoog) ‘Heer, ik prijs uw grote naam’
de tien geboden in gewone taal
lied van verootmoediging: Psalm 70 ‘Haast u om mij te redden, God!’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 35-57 (NBV)
lied: 758 ‘Bij ‘t steken der bazuinen’
verkondiging
lied: 759 ‘Gods kinderen op aarde’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
slotlied: Psalm 89: 7 ‘Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt’
wegzending en zegen
orgelspel

Waar

Geref-Kerk

Aanvang: 09:50

Tot: 00:00