Digitale nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief: 26-06-2020 nr: 7


 

 

 

Meditatie: “voor wie ben jij dankbaar?”
Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem (Filemon vers 4)
 
Voor wie ben je allemaal dankbaar in je leven? Een heel persoonlijke vraag, maar als ik hem stel dan weet ik zeker dat bij iedereen namen en gezichten te binnen schieten. Misschien wel je ouders, grootouders, broers en of zussen. Misschien denk je wel aan goede vrienden en vriendinnen waar je altijd terecht kunt. Die buurman of buurvrouw die altijd voor je klaar staat. Een collega die je steun en toeverlaat is geworden. Ook in de kerkelijke gemeente kunnen mensen zijn waar je dankbaar voor bent. Misschien wel een jeugdleider of een dominee die veel voor je heeft betekent. Misschien wel dat gemeentelid dat toen je het nodig had op de stoep stond. Dankbaar zijn, we kunnen het zijn om tal van redenen. Maar wat doen wij er verder mee?
Tegenwoordig roepen we dan vaak dat we ‘respect’ hebben voor iemand, maar ja als we bij iedereen gaan roepen dat hij of zij respect verdient, dan verliest het woord ook een beetje kracht. Dankbaar zijn is iets van welgemeende woorden, maar ook van daden. Misschien had het chocolademerk Merci dat ook wel goed door toen ze als slogan (en liedje) kozen voor: “merci dat jij er bent”. En ergens is dat wel een mooi idee om, niet perse met chocolade, tegen de mensen waar je dankbaar voor bent in je leven te zeggen: “merci dat jij er bent”. Je weet nooit hoe het leven loopt, dus je kunt het beter een keer te vaak dan te weinig zeggen.
En Paulus doet dat in onze tekst ook, als het ware zegt hij tegen Filemon: “merci dat jij er bent”. Paulus is dankbaar voor zijn medewerker Filemon, voor de gemeente die bij hem en anderen samenkomt. Is dankbaar voor zijn vriendschap en zijn geloof. Paulus dankt Filemon voor zijn liefde die hem veel vreugde en troost heeft gegeven, Paulus is dankbaar dat Filemon omziet naar medegelovigen. Merci Filemon dat jij er bent! Natuurlijk in de rest van de brief heeft Paulus ook een verzoek aan Filemon, maar dat neemt Paulus welgemeende: “Merci” niet weg. Maar wat Paulus schrijft in vers 4 zou ons ook kunnen inspireren. Want Paulus schrijft niet alleen aan Filemon zélf een merci. Paulus dankt God ook voor Filemon en voor alles wat hij voor Paulus betekent.
Brengt u, breng jij de mensen waar je dankbaar voor bent in je gebeden bij God? dank je God voor wat die mensen voor je betekenen. Vraag je ook aan God om voor hen te zorgen? Zijn we God dankbaar dat Hij ons mensen in ons leven heeft gegeven waar we dankbaar voor kunnen zijn? “God merci dat …. In mijn leven is”
Ds. Yorick Breemes

 

Besluiten van de kerkenraad
 
De kerkenraad is 25 juni bij elkaar gekomen om na te denken over kerk zijn met alle maatregelen van deze tijd. De kerkenraad heeft besloten om in juli en augustus door te gaan in de huidige vorm. Dat wil zeggen, iedere zondagmorgen is er een uitzending vanuit onze kerk. In die dienst zijn alleen mensen aanwezig, die nodig zijn voor de doorgang van de dienst. Bijzondere diensten zoals: doop, avondmaal, bevestiging ambtsdragers, belijdenis stellen wij ook nog even uit.
Het was natuurlijk niet leuk om dit besluit te moeten nemen. Maar kerkdiensten waarbij niet gezongen kan worden en waar geen ontmoeting kan plaatsvinden, voelt voor ons toch niet als kerkzijn. Verder blijkt dat in ons kerkgebouw zo tussen de 50 en 60 mensen op anderhalf meter afstand aanwezig kunnen zijn. Dit betekent dat, zelfs al zouden wij alles op orde kunnen maken, iedereen misschien één keer per maand aanwezig zou kunnen zijn. Als kerkenraad lijkt ons de meerwaarde van de diensten met alle bijbehorende regels niet dermate groot dat we dat willen doorvoeren.
In augustus zal het moderamen en daarna de kerkenraad zich buigen over de vraag: wat kunnen wij in het najaar? Want hoe voorzichtig wij ook willen zijn, nog een jaar in deze situatie zitten is ook niet wenselijk. We zullen daarom in augustus gaan kijken wat wel weer opgestart kan worden. Wij hopen en bidden dat er dan nog meer versoepelingen zijn gekomen vanuit de overheid.
Ondertussen denken wij wel na over alternatieve momenten van kerkzijn en ontmoeting in de zomer. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer. Wat betreft het bezoekwerk laten wij de wijkdames, ouderlingen en predikant vrij om dat naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid in te vullen. Wij hopen dat u voor al deze besluiten begrip heeft.
 
Ds. Yorick Breemes

 

Nieuwsbrief/Kontakt
Op 10 juli a.s. verschijnt, vooralsnog, de laatste Nieuwsbrief. Na de vakantie, op woensdag 19 augustus a.s. verschijnt dan weer het ‘gewone’ Kontakt.
Kopie daarvoor kan ingeleverd worden vóór zaterdag 15 augustus a.s. 12.00 uur.

 

Kindernevendienst
Voor de kinderen zijn er heel wat werkjes gemaakt, die ze kunnen maken in deze zomer periode. 
https://mcusercontent.com/9aa9f3be1ab7731691d0b171f/files/6d7101fe-3da2-45d3-98ff-3f17094810c6/knutselwerkje_nieuwsbrief_vakantie.docx

 

Kerk open op woensdag:

Mogelijk heeft u de flyer gelezen of op een andere manier gehoord van het initiatief: "de kerk open op woensdag". Een initiatief namens de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande Geesbrug, de Hervormde gemeente Hollandscheveld en de Hervormde gemeente Rehoboth te Hollandscheveld.
Als gemeenten willen wij in deze tijden graag bereikbaar zijn voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of een moment van rust. Als predikanten zijn we daarom met het idee gekomen om elke week één van de kerkgebouwen te openen. Elke woensdag van 14:00 – 17:00 zal daarom één van de kerkgebouwen open zijn en zal de predikant van die gemeente ook in de kerk te vinden zijn. 

De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:
1 juli,                     Gereformeerde Kerk,                  ds. Breemes
8 juli,                    Hervormde gemeente,                ds. Peschar
 
U bent van harte welkom om gewoon even in de kerk te zitten, om te bidden of om een praatje te maken en een luisterend oor te vinden bij de predikanten. Natuurlijk is het letterlijk en figuurlijk even een drempel nemen, wij zijn niet gewend om 'zomaar' even naar de kerk te komen. Maar voelt u zich vooral niet bezwaard om te komen, iedereen is welkom! Lid of geen lid, gelovig of zoekend of niet gelovig. We vragen u alleen, houd rekening met de richtlijnen van het RIVM!
 

Update: Een bemoediging op de woensdag avond

1 juli zal de laatste bemoediging op de woensdag plaatsvinden vanuit de Gereformeerde Kerk. Dit moment wordt geleid door ds. Peschar en ds. Breemes. De dienst is weer te volgen via Kerktv en het youtube kanaal van onze kerk (19:15)
Ruim twee maanden hebben wij deze momenten in corona tijd kunnen doen. Als predikanten hebben wij dit natuurlijk niet alleen gedaan, wij zijn bijgestaan door muzikanten, door de kosters, door mensen van de techniek, door de gebeden van de gemeente en door de trouwe luisteraars. Heel hartelijk dank daarvoor! Wij hopen en bidden dat u wat aan deze momenten heeft gehad!
1 juli is een mooi moment op een punt achter de bemoedigingsmomenten te zitten. De vakantie breekt aan, ook voor ons als predikanten. De versoepelingen in maatregelen lijken zich door te zetten zodat er voor de kerken ook iets  meer ruimte komt.

Youtube kanaal Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande Geesbrug:
https://www.youtube.com/channel/UCPymx01wfk_-M9Eqk-fzTBA
     
met hartelijke groet,
ds. Peschar en ds. Breemes

 

Diensten

28 juni                                 Ds. Y. Breemes                 (afscheid groep 8)   
5 juli                                    Dhr. H. Lowijs
12 juli                                  Ds. Y. Breemes
19 juli                                  Ds. Y. Breemes

Zondag 28 juni zal het in de dienst gaan over Jozua 3. Tijdens het voorbereiden moest ik denken aan de volgende twee nummers, vanwege auteursrechten op Youtube is het niet mogelijk om deze liederen af te spelen in de dienst. Misschien dat u ze zelf kunt luisteren.
Opwekking 789: “lopen op het water” https://www.youtube.com/watch?v=tnmJsp7Okhw
Matthijn Buwalda: “nog één rivier” https://www.youtube.com/watch?v=LicRfVAyHWg

In de diensten zijn alleen mensen aanwezig die noodzakelijk zijn voor de dienst: ouderlingen, diakenen, technische dienst, koster, organist, voorganger. We maken in de dienst gebruik van het orgel, omdat liederen via Youtube auteursrechtelijk beschermt kunnen zijn.

De diensten zijn via Kerktv en de livestream te volgen:
1} open  Youtube via het internet.
2} typ in de zoekbalk: Gereformeerde Kerk Hollandscheveld.
3} klik op het bovenste resultaat (herkenbaar aan het plaatje van onze kerk)
4} de kerkdienst voor die zondag (datum en tijd staat erbij) aanklikken en je bent op de stream! 

 

Collecte.     
                                                                                                                                   

We hebben als moderamen verschillende opties overwogen om digitaal te collecteren. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om gewoon gebruik te maken van het bankrekeningnummer van de diaconie. We zouden u willen vragen om uw giften voor de collecte (kerk en diaconie) over te maken naar:                                 NL 97 RABO 0316 6010 71.
Wanneer er een bijdrage overgemaakt is met een aangegeven bestemming (b.v. voedselhulp Rwanda, coronahulp, kerk, diaconie enz.) gaat het bedrag naar die bestemming.
Wanneer er een bijdrage overgemaakt is onder de noemer “collecte” is de verdeling: één-derde voor de kerk en twee-derde voor de diaconie.

 

Update uit Rwanda:
In Nederland kruipen we weer langzaam uit de lockdown. Maar dat is in Rwanda nu wel anders. Leek het de eerste keer mee te vallen en mochten Rik en Caroline nog met toestemming van de overheid eten brengen naar de mensen die geen inkomen dus geen eten meer hadden. Is het nu wel een hele andere situatie. Zij zijn nu in een complete lockdown. Inmiddels hebben ze in Rusizi bij 50 mensen corona vastgesteld en worden ze opgevangen in klinieken. Waaronder ook de kliniek van de Diocese. Ook worden de mensen die met deze mensen in contact zijn geweest opgevangen in scholen. Zo ook in de school naast Rik en Caroline.  Momenteel zitten zij dus ineens in een complete lockdown. Ik hoop dat tegen de tijd dat u dit leest de lockdown bij hun ook wat soepeler wordt.
Maar voor al deze gebeurtenissen is er een nieuw hek om het huis heen gezet van Rik en Caroline. Sinds 1997 was er niets meer aan het hek en de struiken langs de weg gedaan. De struiken gingen langzaam dood en het werd als inbreker steeds makkelijker om het terrein op te komen. Daarom had de diocese besloten de afscheiding te vervangen door een muur. Aannemer/evangelist Zacharias deed om 8 uur eerst een kwartiertje Bijbelstudie en gebed met zijn mannen voordat zij aan het werk gingen. Geen mooiere manier om je werkdag te beginnen! Het huis is ook verbouwd en iets ruimer gemaakt.
Ook hebben zij, dankzij acties en giften uit Nederland, eten kunnen brengen aan mensen die anders zouden verhongeren. Dat waren spannende ondernemingen met lekke banden en over onbegaanbare wegen. Maar gelukkig is dat allemaal gelukt en hebben ze meer dan 1000 mensen kunnen helpen aan voedsel. Evangelisten, kinderen, single moeders, etc.etc.
 
Zo kunnen omstandigheden zomaar ineens veranderen. Hier in Nederland maar zeker ook in Rwanda. Maar we mogen weten dat God nog steeds dezelfde is, gisteren, vandaag en morgen. En we mogen het leven in Rwanda, in Nederland en eigenlijk op heel de aarde in Zijn handen leggen. En zoals ze in Rwanda een nieuwe muur hebben gekregen met elkaar een muur van gebed vormen!

 

Rommelmarkt schuur

Zoekt u boeken, puzzels, spelletjes, speelgoed, bloempotten, tafels, stoelen of iets anders, bel dan 06-16268858 of 06-12643066.

Rommelmarkt commissie.

 

Privacy
In verband met de wet op de privacy is het belangrijk om enkele punten op papier te zetten. U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zelf, uw emailadres hebt doorgegeven aan de kerk. Dat is de toestemming die wij gebruiken om u deze nieuwsbrief te kunnen versturen. Uw gegevens worden alleen gebruikt ter verstrekking van deze nieuwsbrief en mogelijk ander nieuws gerelateerd aan de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande Geesbrug. U gegevens worden niet gedeeld met derden. Afmelden kan ten alle tijden.

 

Pastoralia
In de nieuwsbrief willen we ook aandacht besteden aan de zieken in onze gemeenten. Wilt u iets vermeld hebben in de pastoralia. Neem contact op met de predikant of de ouderling. In verband met de wet op de privacy komen alleen verzoeken in de nieuwsbrief.

Jubileum:
Op 27 juni a.s. zijn F. Metselaar en M. Metselaar-Pieters, Doorsnijding 28 te Hollandscheveld, 45 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen, namens de gemeente, van harte met deze mijlpaal!
 
Meeleven:
Wij leven mee met Mirthe Jutstra, Hollandscheveldse Opgaande 19 te Hollandscheveld, het gaat nog steeds niet goed met haar. Ze verblijft om deze reden weer in Smilde voor behandeling. Wilt u haar een kaartje sturen, dan kan dat! Deze kunt u sturen naar: Accare De Ruyterstee, Fazantenlaan 1, 9422 EZ te Smilde t.a.v. Mirthe Jutstra

Ds. Yorick Breemes

 

Van College van Kerkrentmeesters

We leven in bijzondere tijden en dan is het fantastisch als er gemeenteleden zijn die dit onderkennen.
We mochten als Kerk een gift ontvangen van € 10.000,= en dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Onze hartelijke dank hiervoor.

 

Hulpvraag en -oplossing
In deze tijd is het belangrijk om ook op een praktische manier invulling te geven aan het kerk zijn. We hopen dat u de vrijmoedigheid voelt om hulp te vragen, hierbij kan gedacht worden aan oppassen op de kinderen, boodschappen doen, bezoek aan de apotheek en eten koken. Deze en andere hulpvragen willen we met elkaar proberen op te lossen. Wanneer u een vraag heeft kunt u terecht bij Anne Breemes (anneverwoert@gmail.com 06-24524016/0528-202343).
Sommige van u hebben al aangegeven te willen helpen wanneer dat nodig is, als u dat nog niet gedaan heeft maar het wel wil kunt u ook Anne Breemes een bericht doen. 
Graag zouden wij willen benadrukken dat u ook de vrijheid moet voelen om nee te zeggen als u om hulp wordt gevraagd. Het is belangrijk dat u aan u eigen gezondheid en dat van u omgeving denkt.

 

Wilt u een bericht vermelden in deze digitale nieuwsbrief, dan kan dit bericht worden opgestuurd naar Gerda Schonewille: het.kontakt@home.nl 

 

Gebed


Heer tot Wie kunnen wij anders gaan?
In deze wereld die zo hard kan zijn.
In deze wereld waarin zoveel mensen tegenover elkaar staan.
In deze wereld waarin zoveel onbegrip is en strijd.
In deze wereld waar echt luisteren zo moeilijk is geworden.
 
Vergeef ons Heer,
Als wij meedoen aan de hardheid.
Als wij meedoen aan de strijd.
Als wij het onbegrip niet minder maken.
Als wij niet luisteren.
 
Heer, U bent de Vader van ons allen.
Leer ons te leven uit waarheid en liefde.
Leer ons niet tegenover elkaar maar naast elkaar te staan.
Leer ons anderen te begrijpen en vredestichters te zijn.
Leer ons tijd te maken voor het verhaal van een ander.
Leer ons meer te lijken op onze Heer en Heiland.
Die de Weg de Waarheid en het Leven is.
Amen.

Ds. Yorick Breemes