Digitale nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief:

 

Meditatie

Psalm 27:13

De goedheid van de HEER.
Eén van de dingen die ik het afgelopen jaar heb geleerd en dat
eigenlijk een oude traditie, zowel van joden als van christenen
is, is het bidden van Bijbelteksten en met name de psalmen.
Wij zijn gewend, als we nog uit een dagboekje of uit de Bijbel
lezen, de tekst, als tekst te lezen. Daar is natuurlijk ook niets
mis mee, maar zeker de psalmen, zijn eigenlijk als lied (en
zingen is twee keer bidden) bedoelt, om mee te zingen en mee
te bidden. Ze kunnen helpen onder woorden te brengen wat je

5

voelt aan geloof, twijfel, angst, pijn, vragen of juist
dankbaarheid. Met de psalmen meebidden tot de Heer. Zelf
heb ik ze opgeschreven in een schrift, die teksten uit de Bijbel,
die ik tegenwoordig als gebeden bidt. Psalm 69:30: “Ik ben
verzwakt, ik ben verwond, maar Uw hulp o God zal mij
beschermen!”, Hooglied 2:4: “boven mij Zijn vaandel van
liefde!”, Psalm 130:4: “Maar bij U is vergeving”. De laatste
in mijn schrift is psalm 27:13 “Mag ik niet verwachten de
goedheid van de HEER te zien, in het land van de levenden?”
Met de zomer voor de boeg wil ik u twee dingen meegeven. In
de eerste plaats overweeg eens, Bijbelteksten te leren bidden
en met name de psalmen. Mogelijk kan het ook voor u
zegenrijk zijn. In de tweede plaats is psalm 27:13 een prachtig
gebed voor de zomer. De goedheid van de HEER zien. De
goedheid van de Heer kan op tal van manieren zichtbaar
worden. In het mogen genieten van rust en vakantie. In het tijd
nemen voor andere dingen. De goedheid van de Heer die je
kunt vinden in mensen om je heen en in heel Gods schepping.
Tegelijk kan het ook een gebed zijn in moeilijke situaties van
ziekte, gemis, moeite en vragen. Dan wordt het een gebed dat
God met Zijn zegen en nabijheid aanwezig wil zijn in je leven.
Voor ons allemaal zal de zomer er anders uitzien en mijn
gebed en hoop voor heel de gemeente is dan: “moge iedereen
van ons op een of andere manier de goedheid van de Heer
deze zomer ervaren!”

Ds. Yorick Breemes

 

Bidden in de kerk

Elke woensdag probeer ik tussen 16:00 en 17:00 uur in de
kerk te zijn om te bidden in de kerk. Ik doe dan voorbede voor
de zieken in de gemeente, de nood in de wereld en voor ons
als kerk. Verder voor voorbeden die tot mij komen. Mocht u
voorbeden hebben, geef ze dan aan mij door!

 

TENTDIENST 28 augustus op de brink.

met medewerking van Reni en Elisa Krijgsman.
Het is al jaren een goede traditie om de feestweek af te sluiten
met een dienst.
Helaas kon er door de corona epidemie twee jaar niets
georganiseerd worden. Wij zijn dan ook heel dankbaar dat het
dit jaar weer kan en mag.
Dit jaar hebben we Reni en Elisa Krijgsman kunnen
vastleggen, zij zullen de hele dienst verzorgen. Dit is een heel
bekend muziekduo dat al sinds 1999 optreed in kerken en
theaters en bij Opwekking.
Wees welkom voor deze bijzondere dienst. Neem gerust buren
of kennissen mee. De dienst begint om 19.00 uur.
Namens de evangelisatie commissie Hollandscheveld.

 

Zomerzangavonden in Brug-Es Kerk Dwingeloo

Twee zomers was het in Dwingeloo stiller dan normaal, omdat
er vanwege corona niet gezongen mocht worden. In 2022 is
alles gelukkig weer als vanouds. In de Brug-Es Kerk worden
er 6 dinsdagen op een rij Zomerzangavonden georganiseerd.
Dit zijn bijeenkomsten waarop uit een lange lijst van bekende
en favoriete kerkliederen door de aanwezigen een lied mag
worden gekozen om uit volle borst met elkaar te zingen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Dinsdag 12 juli, de eerste avond, is een Urker avond. Dhr. Jan
de Boer praat de liederen aan elkaar. Ronald Knol is organist
en er is zang uit Urk.
Op 19 juli heeft ds. P. Dekker uit Wierden de leiding. Het
orgel wordt bespeeld door Gerco Eggink en er is muzikale
medewerking door zanggroep Resin uit Hooghalen.
Ds. J. v.d. Berg uit Appingedam is op 26 juli de spreker. Geert
Meijer bespeelt het kerkorgel en Zwier v.d. Weerd (zang) en
Willem Jan Tinke (panfluit) zorgen voor extra zang en
muziek.
Op 2 augustus heeft Naomi van Lobenstein uit Kampen de
leiding. Ronald Knol is organist en Lieneke van Eijkelenburg
gaat zingen.
Ds. Mark de Jager uit Dwingeloo heeft op 9 augustus de
touwtjes in handen. Geert Meijer bespeelt het kerkorgel.
De laatste avond, 16 augustus, heeft ds. A. Priem uit Ermelo
de leiding. Ronald Knol (orgel) en Harold Kooij (piano)
zorgen voor een muzikale avond.
Halverwege de avond, die om 20.00 uur begint, is er een
gezellige koffie-/theepauze. Er wordt tot 22.00 uur gezongen.
De avonden en de koffie/thee zijn gratis. Er is wel een collecte
om de zangavonden in stand te kunnen houden.

 

Goed nieuws!!

De corona beperkingen voor de kindernevendienst zijn
voorbij! Dat betekent dat alle kinderen van groep 1 tot en met
groep 8 eerst bij hun ouders in de kerk mogen gaan zitten en
dat we na het kindermoment samen met de leiding naar de
kindernevendienst gaan.
Alle data van de kindernevendienst is steeds te vinden in het
Kontakt.

Heb je vragen stuur gerust een mail naar:
kindernevendienst@geref-kerkhng.nl
Groeten van de kindernevendienst

 

 

ZENDINGSBUSJES:

Er is gevraagd wanneer de meisjes en jongens weer
gingen/mochten lopen met het busje. Na overleg is besloten
om zo langzamerhand de draad weer op te pakken. Binnenkort
kunt u de kinderen weer aan de deur verwachten. Wij hopen
dat u hiertegen geen bezwaar hebt.

 

Kerk- en diaconiecollecten.
Tijdens de online diensten is er een digitale collecte: u kunt
uw bijdrage overmaken naar rekening:
NL 97 RABO 0316 6010 71 t.n.v. Diaconie Gereformeerde
kerk met het verzoek om aan te geven wanneer het voor een
“speciaal” doel is.
Vooralsnog blijft de verdeling - kerk/diaconie - hetzelfde.
Kerkrentmeesters en Diaconie

 

Waarom zou ik naar de kerk gaan?


1. Om een kans op de bekering te lopen.
2. Om een gewoonte vol te houden.
3. Om een traditie voort te zetten.
4. Om een existentie ten volle te beleven.
5. Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen.
6. Om het bijschrift bij het plaatje te lezen.
7. Om de wereld voor te dragen.
8. Om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden.
9. Om het heil te ontvangen.
10. Om tot het licht te komen.
11. Om in de gemeenschap te worden ingelijfd.
12. Om in het openbaar het geloof te belijden.
13. Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren.
14. Om eventueel een ambt te dragen.
15. Om de zin van de zondag te verwezenlijken.
16. Om het kerkelijk jaar mee te maken.
17. Om rust te vinden.
18. Om gesticht te worden.
19. Om weer op toonhoogte te komen.
20. Om wegwijs gemaakt te worden.
21. Om de verlossing van de wereld te vinden.
Tekst uit het boek van Dr. A.A. van Ruler.

 

 

Online kerkdienst:

In plaats van Youtube en zoeken naar onze kerk gaat u nu naar
de website van onze gemeente: www.geref-kerkhng.nl

Rechts ziet u kerkdiensten online, met daar onder een foto van onze kerk. Daat staat op klik hier voor live tv. klik hier op.

Dit scherm kan worden vergroot door op
de pijltjes rechts onderin te drukken. Dit systeem is te
gebruiken op de smartphone, tablet en smart-tv.

Ook kunt u een aantal diensten terug  kijken.
Die staan met datum onder de foto van live tv.

Tip van onze webbeheerder Gerrie Koster: als u een hdmi
aansluiting hebt op de tv kun je ook je tablet, laptop etc.
aansluiten met een  HDMI kabel op de tv. Als je dan de dienst ervoor
zet op de laptop of tablet. Dan zoek je bij source, naar HDMI op
de tv.  Dan krijg je het beeldscherm ervoor van je tablet of
laptop en dus de uitzending. Zo kun je ook met groter scherm
kijken en met meer geluid.