Digitale nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief: 02-09-2020

 

Bericht van overlijden
Gemeente, wij delen u mee dat is overleden: br. Bote van der Zwaag, hij overleed afgelopen maandag 31 augustus op de leeftijd van 97 jaar. De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden vanuit de Eben-Haëzer kerk te Nieuwlande. De dienst zal plaatsvinden vrijdag 4 september om 13:30. En is mee te luisteren en terug te luisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1877-HHG-Hollandscheveld
ds. Yorick Breemes

 

Belijdeniscatechese
Deze week kreeg ik via een gemeentelid de vraag of er binnenkort begonnen kan worden met de belijdeniscatechese. Dat kan zeker! Het is natuurlijk het mooiste als we met een groepje van start kunnen gaan. Tijd en avond zullen in overleg plaatsvinden. We zullen werken met het boekje: “de Gewone Catechismus; Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden”. Mocht u of jij vragen hebben, meer informatie willen hebben, interesse hebben of een gesprek met mij willen hebben omdat jij / u twijfelt om belijdenis te doen, mail dan naar: predikant@geref-kerkhng.nl bellen kan ook naar: 0528-202343.
Maar waarom zou je belijdeniscatechese volgen?  Tijdens de catechese bespreken we verschillende onderwerpen: Wie is die God? En wat heeft Hij met mij te maken? Met deze wereld? Wat kunnen wij van Hem verwachten? Wat betekenen de 10 geboden? De geloofsbelijdenis? Doop en avondmaal?
Na het volgen van de belijdenis catechese bestaat er de mogelijkheid om belijdenis te doen, natuurlijk alleen als je er aan toe bent. Belijdenis doen wil niet zeggen dat je een perfecte christen bent, dat je alles weet of helemaal begrijpt. Dat je precies zo leeft als God het vraagt. Belijdenis doen betekent dat je handvatten vanuit Gods Woord en de Belijdenissen van onze kerk hebt gekregen om het leven met God aan te gaan en daar ‘ja’ op te zeggen.
In onze gemeente is belijdenis doen voorwaarde om kinderen te laten dopen, ambtsdrager te worden en deel te nemen aan het avondmaal. Dat klinkt best wel streng alsof er een soort toegangspoortje voor staat. Waarom is dat eigenlijk?
Wanneer er gedoopt wordt, dan beloven de ouders het kind voor te gaan op de weg van het geloof. De kinderen, met vallen en opstaan, te vertellen over God. Tijdens het avondmaal zitten we aan tafel met God zélf, Hij is de gastheer. We vieren het avondmaal om te gedenken wat God voor ons gedaan heeft en wat Hij nog gaat doen. Wanneer iemand ambtsdrager wordt beloofd hij of zij zich in te zetten voor God en Zijn gemeente. Bij al die dingen is het dus wel belangrijk om te weten: “Wie is die God?” en daarom is het belangrijk om rustig de tijd te nemen om al die dingen te bespreken en te leren over God. Om dan de keuze te maken: “met God wil ik proberen te leven met vallen en opstaan”.
Ds. Yorick Breemes

 

Van de kerkenraad

Meer informatie over 'we gaan van start'

In het laatste Kontakt hebt u kunnen lezen dat we weer van start gaan met de kerkdiensten. Op zondag 13 september a.s. om 10.00 uur vindt de (her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers plaats. Die morgen zal de gemeente bestaan uit de hiervoor genoemden en hun gezinnen.

Op zondagmorgen 20 september a.s. vindt er om 10.00 uur weer een ‘gewone’ kerkdienst plaats waarvoor u hierbij als gemeente van harte wordt uitgenodigd. Wel moet u zich in de week daarvoor telefonisch aanmelden bij Arie Pieters op dinsdag 15 september of woensdag 16 september tussen 19.00- 20.00 uur. Zijn telefoonnummer is 0528-351680. Dat aanmelden geldt ook voor relaties van
gemeenteleden (bijv. familie die op bezoek is en gasten)

Op zondagmiddag 20 september a.s. om 14.30 uur vindt de Heilige doop plaats van Zoë ten Cate en Jeslynn Deuten. Zoals in het laatste Kontakt vermeld staat zal dat in principe tijdens een hagenpreek buiten op de parkeerplaats plaatsvinden. Voor deze dienst moet u zich net als bij vorige hagenpreken aanmelden via de website van onze kerk www.geref-kerkhng.nl. of via ds. Breemes (0528-202343)

Op zondagmorgen 27 september a.s. om 10.00 uur vindt er weer een kerkdienst plaats waarvoor u zich moet aanmelden bij Arie Pieters op dinsdagavond en woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur voorafgaand aan die zondag. Zo zal die aanmelding elke week plaatsvinden.

Op zondagmiddag 27 september a.s. om 15.00 uur vindt de Heilige doop plaats aan Hans Roan Hummel en Noah Zomer. Meer informatie hierover vindt u in het volgende Kontakt.

Wanneer moet u niet komen:
*als u griepachtige verschijnselen hebt (verkouden, hoesten, niezen, koorts, zere
  keel of plotseling smaakverlies)
*ouderen of mensen met een broze gezondheid (de zogenoemde risicogroepen).

Waar we ons aan moeten houden:
*tussen de kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden
*huisgenoten mogen bij elkaar zitten
*bij binnenkomst de handen desinfecteren met het middel dat op de statafels staat
*u kunt geen gebruik maken van de garderobe
*Gelieve geen/zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Als u er toch gebruik
  van moet maken, dan achteraf gebruik maken van desinfecteerdoekjes die op het
  toilet liggen
*Volg de aangewezen looproutes. Bij binnenkomst van de kerk gaan we alleen via de
  hoofdingang de kerk binnen en wordt ons door een coördinator (te herkennen aan
  een hesje) een niet zelfgekozen plaats aangewezen. Bij het verlaten van de kerk
  worden ook de twee zijuitgangen van de kerk gebruikt. Ook dan volgt u de
  aanwijzingen op van de coördinatoren.

-Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Bij de uitgangen staan collectemandjes
  waarin u uw gift kunt deponeren.

-Er vindt geen koffiedrinken plaats na de dienst.

-Er vindt geen samenzang plaats in de dienst. Er wordt alleen gezongen door 3  
 aangewezen zangers op de galerij.

Er is een gebruiksplan opgesteld, die u kunt vinden op de website van onze kerk en die ook tijdens de diensten in het kerkgebouw ligt (dit is voorgeschreven door de PKN/RIVM). U kunt het protocol nalezen op de website van de PKN (www.pkn.nl/corona).

De onlinediensten gaan via de gebruikelijke kanalen nog gewoon door, mede omdat maar een deel van de gemeente fysiek aanwezig kan zijn in de kerk.

We hopen met elkaar op gezegende diensten, zowel in de kerk als online.

namens de kerkenraad, de scriba