Digitale nieuwsbrief

28-05-2020 nr: 5


 

 

 

Vragen voor de komende periode.
Ik heb voor de gemeente een boodschap opgenomen, waarin ik iets context probeer te schetsen omtrent de nieuwe richtlijnen van de overheid en de invloed op de kerk
Klik op de link hier onder.

https://youtu.be/2vKxHUfOTEQ

Mocht u de link niet kunnen openen hierbij de samenvatting van de video.

De afgelopen weken zijn er een aantal versoepelingen aangekondigd vanuit de overheid, die ook gevolgen hebben voor de kerken. Vanaf 1 juni zou een gemeente weer met 30 personen samen mogen komen. Vanaf 1 juli (mits er geen tweede piek komt) zou de kerkdienst weer bezocht mogen worden door 100 personen. Dit klinkt natuurlijk enorm positief, tegelijkertijd zitten er een hoop vragen en dilemma's aan vast. En daar moeten wij als kerkenraad in juni beslissingen over nemen.Wat kunnen en willen wij met deze versoepelingen? Om deze reden leek het ons goed om u, als gemeente, wel deelgenoot te maken van onze zoektocht naar wat wij willen, kunnen en mogen. 

Daarom wat punten en vragen op een rij:

In de eerste plaats worden de zeventigplussers nog steeds afgeraden om een dergelijke samenkomst te bezoeken. Dit geldt eveneens voor andere risicogroepen. De medische risico's worden door de overheid als te groot gezien. 
In de tweede plaats moet iedereen op anderhalve meter van elkaar zitten. Om iedere persoon moet dus een cirkel getrokken kunnen worden.
In de derde plaats is samenzang in deze samenkomsten verboden. Zingen wordt op dit moment gezien als een manier van verspreiding. 
In de vierde plaats kan in deze diensten geen kindernevendienst gehouden worden. Er moet gebruik worden gemaakt van één ruimte, dus kinderen in en uit de kerk mag niet. 
In de vijfde plaats is collecteren met de collectezak niet toegestaan. 

De gemeente moet vóór er weer diensten gehouden worden een gebruikersplan opstellen. Daarin moet vermeld worden hoe de gemeente omgaat met de bovengenoemde punten. Daarnaast moeten ook zaken over hygiëne, schoonmaken van de kerkzaal en looproutes worden opgenomen. Verder moeten er gemeenteleden worden aangesteld als coördinator die op zondag mensen vragen naar leeftijd en gezondheid (en dus soms ook mensen moeten ontraadden de kerk te betreden). 
Verder lijkt het erop dat de gemeenten een lijst moeten bijhouden van wie op zondag naar de eredienst is gekomen. Dit in verband met het snel kunnen bereiken van mensen, mocht verspreiding van het virus zich voordoen. 
Verder liggen er nog tal van andere vragen: als we weer eredienst houden met mensen erbij, wat doen we dan met de sacramenten? Met bevestiging ambtsdragers? Met belijdenis van geloof afleggen? Wat doen we met de digitale nieuwsbrief? Met de onlinediensten? 

Kortom, als gemeente en als kerkenraad staan we voor grote vragen en dilemma's met al deze mitsen en maren, wat willen wij en wat kunnen wij? Gaan we eredienst houden, zo ja met hoeveel en hoe gaan we het organiseren? Of houden wij het zoals het is en zoeken we naar alternatieve manieren om gemeente te zijn in de komende tijd?

Daarom: bidt voor de gemeente en voor de kerkenraad dat God ons de juiste weg zal wijzen. En mocht u suggesties hebben, mail deze dan naar voorzitter@geref-kerkhng.nl 

 

Kindernevendienst

Deze zondag is het pinksteren. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest daarom zijn er ook deze week weer mooie knutselwerkjes voor jullie uitgezocht. Veel plezier ermee en zondag zal dominee Yorick weer speciaal voor jullie een kindermoment houden.

Om het knutselwerkje te zien, Klik op de link hier onder.
https://mcusercontent.com/9aa9f3be1ab7731691d0b171f/files/310085d0-8cc6-406d-b268-75f29e16a015/knutselwerkje_nieuwsbrief_pinksteren.pdf

 
Kerk open op woensdag

Mogelijk heeft u de flyer gelezen of op een andere manier gehoord van het initiatief: "de kerk open op woensdag". Een initiatief namens de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande Geesbrug, de Hervormde gemeente Hollandscheveld en de Hervormde gemeente Rehoboth te Hollandscheveld.
Als gemeenten willen wij in deze tijden graag bereikbaar zijn voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of een moment van rust. Als predikanten zijn we daarom met het idee gekomen om elke week één van de kerkgebouwen te openen. Elke woensdag van 14:00 – 17:00 zal daarom één van de kerkgebouwen open zijn en zal de predikant van die gemeente ook in de kerk te vinden zijn. 

De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

3 juni,                   Rehoboth,                                    ds. Mudde
10 juni,                 Gereformeerde Kerk,                   ds. Breemes
17 juni,                 Hervormde gemeente,                 ds. Peschar
24 juni,                 Rehoboth,                                    ds. Mudde
1 juli,                     Gereformeerde Kerk,                  ds. Breemes
8 Juli,                    Hervormde gemeente,                ds. Peschar
 
U bent van harte welkom om gewoon even in de kerk te zitten, om te bidden of om een praatje te maken en een luisterend oor te vinden bij de predikanten. Natuurlijk is het letterlijk en figuurlijk even een drempel nemen, wij zijn niet gewend om 'zomaar' even naar de kerk te komen. Maar voelt u zich vooral niet bezwaard om te komen, iedereen is welkom! Lid of geen lid, gelovig of zoekend of niet gelovig. We vragen u alleen, houd rekening met de richtlijnen van het RIVM!
 

Een bemoediging op de woensdag avond.

Juist in deze bijzondere tijden willen wij als predikanten van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk vaker met u de Bijbel openen. In Gods Woord vinden wij hoop, troost en richting voor ons leven. Om deze reden zijn we begonnen met het uitzenden van een wekelijks meditatief moment op de woensdagavond. De uitzending begint om 19:15. De uitzending zal de ene week vanuit de Hervormde Kerk door ds. Peschar worden verzorgt en de andere week door ds. Breemes vanuit de Gereformeerde Kerk. Met deze uitzendingen willen we doorgaan tot de maatregelen rond het Corona virus voorbij zijn.
U kunt deze uitzendingen volgen via de Kerk TV. Kanaal 27 voor de Hervormde Kerk en kanaal 18 voor de Gereformeerde Kerk. Ook zal de uitzending via de Youtube kanalen van beide kerken te vinden zijn:
Youtube kanaal Hervormde Kerk Hollandscheveld:
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
Youtube kanaal Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande Geesbrug:
https://www.youtube.com/channel/UCPymx01wfk_-M9Eqk-fzTBA
     
3 juni   19.15                      Gereformeerde Kerk (Kanaal 18) ds. Breemes
10 juni 19.15                      Hervormde Kerk (Kanaal 27) ds. Peschar 
17 juni 19.15                      Gereformeerde Kerk (Kanaal 18) ds. Breemes

met hartelijke groet,
ds. Peschar en ds. Breemes

 

Diensten

31 mei ds. Breemes eerste Pinksterdag
1 juni   gezamenlijke dienst op tweede Pinksterdag  vanuit de Gereformeerde Kerk,
door ds Peschar
7 juni   dhr. Kerssies
14 juni  ds. Breemes 
21 juni  ds. Breemes
28 juni  ds. Breemes 

In de diensten zijn alleen mensen aanwezig die noodzakelijk zijn voor de dienst: ouderlingen, diakenen, technische dienst, koster, organist, voorganger. We maken in de dienst gebruik van het orgel, omdat liederen via Youtube auteursrechtelijk beschermt kunnen zijn.

De diensten zijn via Kerktv en de livestream te volgen:
1} open  Youtube via het internet.
2} typ in de zoekbalk: Gereformeerde Kerk Hollandscheveld.
3} klik op het bovenste resultaat (herkenbaar aan het plaatje van onze kerk)
4} de kerkdienst voor die zondag (datum en tijd staat erbij) aanklikken en je bent op de stream! 

 

Muziek in de eredienst:

Meerdere malen hebben wij de vraag gekregen: “zouden we naast het orgel ook niet gebruik kunnen maken van Youtube tijdens de online diensten?”. Hierin zijn we terughouden geweest uit angst dat Youtube onze stream blokkeert. Youtube scant namelijk of er bij een livestream gebruik wordt gemaakt van materiaal van anderen (zoals liederen), als dat het geval is legt Youtube de stream tijdelijk stil en gebeurt het vaker dan blokkeert Youtube de stream volledig. Tijdens de bemoedigingsdienst van 22 April hebben we toch een poging gewaagd om gebruik te maken van materiaal dat was vrijgegeven voor gebruik door Nederland Zingt. Het gevolg was dat Youtube de stream tijdelijk heeft stopgezet en wij een waarschuwing kregen. We hebben daarom contact gezocht met de EO om te vragen wat mogelijk is. Het korte antwoord is dat het niet kan.
Dit betekent dus ook dat wij geen gebruik kunnen maken van muziek / materiaal van derden via Youtube. Natuurlijk betekent dit niet dat we niet naar andere oplossingen kunnen zoeken!
Mocht u of jij namelijk een instrument kunnen  spelen/ muziek kunnen en willen maken voor in de kerk dan wil ik jullie van harte uitnodigen dat bij mij te melden. Denk daarbij aan een keer achtergrond muziek verzorgen bij de bemoedigingsdienst op woensdag van 19:15-19:45 of op zondag.

 

Collecte

We hebben als moderamen verschillende opties overwogen om digitaal te collecteren. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om gewoon gebruik te maken van het bankrekeningnummer van de diaconie. We zouden u willen vragen om uw giften voor de collecte (kerk en diaconie) over te maken naar:                                 NL 97 RABO 0316 6010 71.
Wanneer er een bijdrage overgemaakt is met een aangegeven bestemming (b.v. voedselhulp Rwanda, coronahulp, kerk, diaconie enz.) gaat het bedrag naar die bestemming.
Wanneer er een bijdrage overgemaakt is onder de noemer “collecte” is de verdeling: één-derde voor de kerk en twee-derde voor de diaconie.

 

Rommelmarkt schuur

Zoekt u boeken, puzzels, spelletjes, speelgoed, bloempotten, tafels, stoelen of iets anders, bel dan 06-16268858 of 06-12643066.

Rommelmarkt commissie.

 

In mei is er namens de kerk een bos bloemen bezorgd bij:

Mevr. J. ten Caat- Schonewille,  Sellerstraat 47
Dhr. R. Okken,  Riegshoogtendijk 57a-16
Dhr. A. Wilting,  Veldweg 9,  Nieuwlande Coevorden
Fam. J. Snippe,  Kreuzestraat 35
Mevr. L. van der Veen-de Vos,   Sterrenlaan 16, Hoogeveen
Dhr. K.J. Seinen,  Sellerstraat 45 

 

Kerkelijke stand

BINNENGEKOMEN
Arlene Joyce (Josie) Beal (bl), Draco 54,
7904 LD Hoogeveen.
 
Hartelijk welkom binnen onze gemeente!
 
OVERLEDEN
Op 17 mei 2020 is overleden in de leeftijd van 74 jaar:
Roelof Okken, Riegshoogtendijk 57a-16 te Hollandscheveld.
 
VERTROKKEN
Arjan Schuring, Zuideropgaande 9a te Hollandscheveld is verhuisd en vertrokken naar de Prot. Gemeente te Meppel.
 
UITSCHRIJVING
Janique Zomer, Riegheidestraat 53 te Hollandscheveld, heeft verzocht om uitschrijving van onze gemeente.

 

ONZE JARIGEN IN JUNI
 
  1 juni: br. A. ’t Hart, Ds. Kooimanstraat 52-201, 7913 AX
  1 juni: zr. F.H. Roebersen-Stoefzand, Riegshoogtendijk 61-13, 7913 TZ
  2 juni: zr. R. Kikkert-Neutel, Riegshoogtendijk 57a-21, 7913 AA
  2 juni: br. W. Mager, Brugstraat 156, 7918 TT Nieuwlande
  6 juni: br. D. Doornbos, Pr. Hendrikstraat 25, 7753 TN Dalerpeel
  9 juni: br. B. ten Caat, Sellerstraat 47, 7913 AJ
  9 juni: zr. J. Strijker-Jutstra, Holl.veldse Opgaande 29a, 7913 VA
13 juni: br. H. Blokzijl, Wolverlei 11, 7913 CE
18 juni: br. H. Scholing, Riegshoogtendijk 202, 7913 TD
19 juni: zr. I.H. Jutstra-Snoek, Verl. Hoogeveense Vaart 148, 7917 TG Geesbrug
26 juni: br. J. Everts, Riegshoogtendijk 104, 7913 TB
30 juni: br. W. Steenbergen, Riegshoogtendijk 57a-02, 7913 AA

 

Voedselbank
Zijn er vrijwilligers die willen helpen bij het inpakken (tussen 10.00 en 13.30 uur / of uitdelen van 13.45  en 15.15 uur op vrijdag. Het adres van de Voedselbank is Franklinstraat 1c Hoogeveen. S.v.p. zelf contact opnemen met de voedselbank (Wim Mol 06 40079197).

 

Privacy
In verband met de wet op de privacy is het belangrijk om enkele punten op papier te zetten. U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zelf, uw emailadres hebt doorgegeven aan de kerk. Dat is de toestemming die wij gebruiken om u deze nieuwsbrief te kunnen versturen. Uw gegevens worden alleen gebruikt ter verstrekking van deze nieuwsbrief en mogelijk ander nieuws gerelateerd aan de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande Geesbrug. U gegevens worden niet gedeeld met derden. Afmelden kan ten alle tijden.

 

Pastoralia
In de nieuwsbrief willen we ook aandacht besteden aan de zieken in onze gemeenten. Wilt u iets vermeld hebben in de pastoralia. Neem contact op met de predikant of de ouderling. In verband met de wet op de privacy komen alleen verzoeken in de nieuwsbrief.

Overleden:
Op zondag 17 mei jl. is overleden op 74 jarige leeftijd br. Roelof Okken, Riegshoogtendijk 57a-16. Elders in de nieuwsbrief is het In Memoriam te lezen.
 
Geboren:
Zaterdag 16 mei is geboren: Jeslynn Mila Deuten. Zij is de dochter van Xander en Angelique en het zusje van Jaylee en Joah. Ze wonen aan De Poste 4 te Hollandscheveld. We feliciteren hen, namens de hele gemeente, van harte met de geboorte van Jeslynn!

We denken aan:

- Zr. E. van der Zwaag-Westera, Veenbes 19 in Nieuwlande, heeft haar pols gebroken als gevolg van een val. Ze is thuis. Binnenkort hopen zij en haar man naar zorgcentrum de Westerkim te verhuizen.

Ds. Yorick Breemes

 

In Memoriam
Wij gedenken
ROELOF OKKEN
1945-2020
 
Br. Roelof Okken werd geboren op 26 oktober 1945 in Hollandscheveld. Hij groeide op in een gezin met drie kinderen: Roelof Jan, Roelof en Fenna. Roelof hielp veel mee op de boerderij van zijn vader en 1 dag per week ging hij naar de tuinbouwschool. Later is Roelof gaan werken in de bouw. Roelof stond dan ook bekend als een handige man, een vakman aan wie je precieze klussen kon toevertrouwen. Op een zeker moment leert Roelof, Aaltina Everts kennen. De liefde bloeit op en uiteindelijk trouwen zij 16 februari 1968. Roelof en Aaltina mochten twee kinderen krijgen: Klaas en Anita, al gingen de zwangerschappen gepaard met grote moeiten.
Maar het onbezorgd gezin kunnen zijn was van korte duur. Aaltina werd ziek en kwam op den duur aan de dialyse. Dit was voor Roelof een moeilijke periode van werken en zorgen. Ondanks alles probeerden ze er als gezin het beste van te maken. De kinderen vlogen uit, partners werden aan de familie toegevoegd en drie kleinkinderen. 1999 was een zwaar jaar voor Roelof want in dat jaar moest hij samen met zijn kinderen en kleinkinderen afscheid nemen van Aaltina. Roelof probeerde de draad toch weer op te pakken en door te gaan met het leven.
Steeds meer contact komt er met Bertha Boer en uiteindelijk trouwen zij in 2003. De families werden wat verder in elkaar geschoven en samen hebben ze veel mooie dingen gedaan, waaronder vakantie vieren en reizen maken, iets wat Roelof graag deed. Naast werken was Roelof graag aan de klus, ook voor onze gemeente heeft hij meerdere klussen gedaan. Ook mocht hij graag in de tuin bezig zijn. Steeds meer kwamen er gezondheidsklachten bij zowel Bertha als Roelof, het huis aan het Zuideropgaande werd te groot en zij verhuisden naar de Rieg. Steeds meer moesten beiden inleveren. Roelof door onder andere de spierreuma, de nieren en steeds minder wordend zicht. Steeds meer hulp van de thuiszorg en de familie was nodig.
Uiteindelijk overleed Bertha afgelopen april terwijl Roelof twee kamers verder lag in het ziekenhuis te Emmen. Roelof mocht van de artsen de laatste weken thuis doorbrengen zodat hij zijn familie nog kon ontvangen. Uiteindelijk is hij 17 mei overleden. De dankdienst voor zijn leven heeft plaatsgevonden op 23 mei vanuit onze kerk. Woorden van de Heere Jezus stonden centraal: “komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. Roelof heeft in zijn leven hard gewerkt en hard gevochten. Wij geloven en vertrouwen dat hij nu mag rusten bij de Hemelse Vader. In wie hij vast geloofde ondanks de tegenslagen die zijn leven getekend hadden, al vond hij het moeilijk om te spreken over wat hem ten diepste bezighield.
Na de dienstdienst is Roelof begraven op de begraafplaats te Hollandscheveld. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen en verdere familie en kennissen heel veel sterkte toe. Nu zijn in een aantal weken zowel Bertha als Roelof hebben verloren. We hopen en bidden dat jullie kracht en rust mogen krijgen van God.
Ds. Yorick Breemes.

 

Hallo gemeente,

Even een berichtje van onze kant.

Eerst willen wij iedereen bedanken, die op welke manier ook maar met ons meeleeft, steunt en aan ons denkt. We worden ontzettend verwend.
Fijn om te weten dat we er niet alleen voor staan.

Het is nu 8 maand geleden dat we te horen kregen dat ik ziek was. We hadden gehoopt klaar te zijn met de behandelingen. Na de operatie kwam het advies om toch opnieuw chemotherapie te volgen. Dat was wel een tegenvaller. Ik ben nu met de derde kuur bezig en ik hoop dat ik in september kan zeggen dat het klaar is.

Na omstandigheden voel ik me goed. De ene dag wat beter dan de andere. Door corona is het mentaal wel wat zwaarder geworden omdat we nu wel wat beperkt zijn in de uitstapjes. Maar dat geldt voor veel mensen, die wil ik bij deze ook moed wensen om vol te houden.

Ik geniet van het mooie weer en de prachtige natuur vanuit onze tuin en onze fijne gezin. Ook van de bezoekjes op afstand op ons terras op 1,5 meter afstand, als het mooi weer is.

Ik wil God bedanken voor alle mooie dingen en fijne mensen om ons heen en de rust die hij mij geeft.

Wij willen iedereen bedanken en wensen jullie veel liefde en gezondheid!

Hartelijke groeten,
Henry, Rian, Ciska, Esther en Thijs Krikken.

 

BEDANKT.

Hiermee willen Ruurd en ik iedereen bedanken, de kerk voor de prachtige
bloemen, het wijkteam voor hun aandacht, de telefoontjes en kaarten
n.a.v. mijn operatie.

Het beoogde doel is behaald, ik kan weer ademhalen door mijn neus. Mijn
stem is ook opgeknapt. Nog wat astma problemen door de narcose, maar
komt vast ook goed.

Iedereen bedankt.

Groeten Ruurd en Lia van der Veen, Hoogeveen.

 

Bedankt:
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling of medeleven tijdens het ziek zijn van Gretha. Door middel van kaartjes, telefoontjes en gebeden.
Het heeft ons zeer goed gedaan dat er mensen aan je denken.
Met mij (Gretha) gaat het weer goed. Nu nog aansterken.
 
Groet,
 
Jaap en Gretha Krikken.

 

Hulpvraag en -oplossing

In deze tijd is het belangrijk om ook op een praktische manier invulling te geven aan het kerk zijn. We hopen dat u de vrijmoedigheid voelt om hulp te vragen, hierbij kan gedacht worden aan oppassen op de kinderen, boodschappen doen, bezoek aan de apotheek en eten koken. Deze en andere hulpvragen willen we met elkaar proberen op te lossen. Wanneer u een vraag heeft kunt u terecht bij Anne Breemes ( anneverwoert@gmail.com 06-24524016/0528-202343).
Sommige van u hebben al aangegeven te willen helpen wanneer dat nodig is, als u dat nog niet gedaan heeft maar het wel wil kunt u ook Anne Breemes een bericht doen. 
Graag zouden wij willen benadrukken dat u ook de vrijheid moet voelen om nee te zeggen als u om hulp wordt gevraagd. Het is belangrijk dat u aan u eigen gezondheid en dat van u omgeving denkt.

 

Wilt u een bericht vermelden in deze digitale nieuwsbrief, dan kan dit bericht worden opgestuurd naar Gerda Schonewille: het.kontakt@home.nl 

 

Gebed

Heer onze God, nooit kunnen wij U genoeg bedanken.
Het is goede vrijdag geweest, U stierf voor onze zonden.
Het is stille zaterdag geweest, U deelde het graf en de dood met ons.
Het is Pasen geweest, U heeft de eindeloze macht van de dood gebroken.
Het is hemelvaart geweest, U bent ingegaan in de hemelse heerlijkheid en U regeert.
Zondag is het Pinksteren, Als Trooster en Vernieuwer bent U in ons leven gekomen.
 
Heer leer ons te leven vanuit de genade en de vergeving die U ons schenkt.
Heer, help ons te geloven dat het met de dood niet klaar is. Dat U nooit loslaat het werk van Uw handen.
Heer, houdt in ons het geloof levend dat U deze wereld regeert en leidt naar Uw Koninkrijk.
Heer, vernieuw ons elke dag weer, door de Heilige Geest, zodat we steeds meer leren leven als kind van U.
 
Vernieuw en leidt zo ons leven, ons als gemeente en ons als wereld.
Leer ons alles van U te verwachten en te hopen.
Vanuit onszelf staan wij met lege handen tegenover U.
Maar in Uw goedheid schenkt U ons het volle leven.
 
Ere zij aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 
Amen.

Ds. Breemes