Digitale nieuwsbrief

Digitale Nieuwsbrief:


Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer voor het bereik tijdens de diensten en
voor Concordia is gewijzigd:
Het nieuwe telefoonnummer is: 06 83992802

 

Meditatie: 4 vragen vanuit Amos 5
Lezen: Amos 5: 6-25
Ik zou niet gauw een meditatie schrijven naar aanleiding van
een pas gehouden preek. En ik doe het ook niet uit een gebrek
aan inspiratie of luiheid. De reden om het wel te doen is omdat
ik vanuit de tekst, een enorm appél ervaarde. Vanuit de tekst
vuurt God door Amos heen vragen op ons af. Vragen om over
na te denken als gelovigen, als gemeente, als kerk. Dus wie
niet bij de dienst van 22 januari ‘s avonds was, kan hem nog
een paar weken terugluisteren.
Amos moet namens God het Noordrijk confronteren met het
komende oordeel: de ballingschap. 722BC. Zal het Noordrijk
onder de voet worden gelopen door Assyrië. De reden?
Moreel en godsdienstig faillissement. Aan de buitenkant leek
het vroom en godsdienstig en op papier klopte een hoop, maar
ondertussen ging het allang niet meer om God en werd het
rechtdoen aan allerlei mensen compleet verwaarloosd. Vanuit
de tekst komen vier vragen op ons af:
Vanuit vers 14 en 15 Haat het kwade, heb het goede lief. Heeft
u, heb jij, heb ik, lief gekregen wat God liefheeft? En hebben

4

wij leren haten wat God haat? Geloven is niet burgerfatsoen,
dat we dingen doen of laten, omdat dat nou eenmaal zo hoort,
nee, het is op dezelfde gedachten zijn gekomen als God over
dingen!
Vanuit vers 18: Wee degenen die verlangen naar de dag van
de HEER! Sommigen van ons verlangen naar de wederkomst
van Christus. Maar ben jij wel klaar om God dan te
ontmoeten? Is de wereld klaar om God te ontmoeten? En hoe
denk je over het oordeel?
Vanuit vers 21 tot 23 Ik haat jullie feesten, jullie
samenkomsten verdraag Ik niet. Bespaar Mij het geluid van
jullie liederen. Het probleem zit hem in het woordje JULLIE.
En dat roept de vraag op, waar gaat het je om, in het geloof, in
de gemeente en de kerk? Gaat het om God en Zijn eer alleen
(Soli Deo Gloria) of gaat het stiekem toch vooral om onszelf
en wat wij willen?
Vanuit vers 24 Laat liever het recht stromen als water en de
gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Gaat er van
mij als mens, een stroom van recht en gerechtigheid uit naar
de wereld? Gaat er van ons als gemeente een stroom en beek
van recht en gerechtigheid uit, in Gods Naam, naar de wereld?
Zo niet, wat kunnen we daaraan doen?
4 vragen om de komende tijd over na te denken.
Ds. Yorick Breemes.

 

TONEELAVOND IN
“HET HART VAN HOLLANDSCHEVELD”

Titel van het stuk: De Binder van het darp
Door: D.V.V. te Hollandscheveld

Wanneer: vrijdagavond 3 februari 2023

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open om 19.15 uur
Kosten: € 7,50 per kaartje
Verkoopadres:

Maarten Uithol, Jan Wintersdijkje 17, tel. 06 30197435
Kaartjes kunnen ook aan de kassa gekocht worden.
Deze avond wordt georganiseerd door het JAC

 

Bidden in de kerk

Elke woensdag probeer ik tussen 16:00 en 17:00 uur in de
kerk te zijn om te bidden in de kerk. Ik doe dan voorbede voor
de zieken in de gemeente, de nood in de wereld en voor ons
als kerk. Verder voor voorbeden die tot mij komen. Mocht u
voorbeden hebben, geef ze dan aan mij door!

 

PALMPASENSTOKKEN
Als er nog kinderen zijn die een Palmpasenstok in huis
hebben, willen jullie die dan zo snel mogelijk inleveren?
Wij missen nl. nogal wat stokken en het zou jammer zijn dat
niet alle kinderen een Palmpasenstok kunnen maken.
Jullie kunnen de stokken inleveren bij één van de leiding van
de kindernevendienst.
Ook zoeken we iemand die voor ons nieuwe stokken kan
maken.
Informatie hierover en aanmelden kan bij: Angela
Westerbeek, tel. 06 48641517

 

Berichtje van de Kindernevendienst
Voor de kindernevendienst hebben we alweer leuke dingen op
het programma staan.
Hierbij even een aantal data om alvast te noteren:
29 januari Kinderzangdienst.
19 februari Band Online komt in de kerk
26 februari Paasproject
5 maart Paasproject
12 maart Paasproject

19 maart Begin met versieren van de Palmpasen stokken
26 maart Afsluiting winterwerk in de Gereformeerde kerk
2 april Palmpasenstok afmaken
9 april 1
e Paasdag

We hopen jullie allemaal te zien op deze zondagen.
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst.

 

TONEELAVOND IN
“HET HART VAN HOLLANDSCHEVELD”

Titel van het stuk: De Binder van het darp
Door: D.V.V. te Hollandscheveld

Wanneer: vrijdagavond 3 februari 2023

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open om 19.15 uur
Kosten: € 7,50 per kaartje
Verkoopadres:

Maarten Uithol, Jan Wintersdijkje 17, tel. 06 30197435
Kaartjes kunnen ook aan de kassa gekocht worden.
Deze avond wordt georganiseerd door het JAC

 

Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld
Het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld is weer gestart
met haar wekelijkse repetities in “het Hart van
Hollandscheveld”,

‘s maandagsavonds om 8 uur.

In mei volgend jaar hoopt het koor haar 40-jarig bestaan te
vieren. Als 1e

aanzet tot de festiviteiten geeft het koor in die
maand een jubileumconcert met gerenommeerde musici en
solisten. In september volgend jaar hoopt het koor een
vijfdaagse jubileumreis naar Engeland te maken, waar ook in
diverse kerken zal worden gezongen. De repetities voor al
deze optredens zullen vanaf september dit jaar al plaats
vinden. NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM !!

 

 

Kerk- en diaconiecollecten.
Tijdens de online diensten is er een digitale collecte: u kunt
uw bijdrage overmaken naar rekening:
NL 97 RABO 0316 6010 71 t.n.v. Diaconie Gereformeerde
kerk met het verzoek om aan te geven wanneer het voor een
“speciaal” doel is.
Vooralsnog blijft de verdeling - kerk/diaconie - hetzelfde.
Kerkrentmeesters en Diaconie

 

Waarom zou ik naar de kerk gaan?


1. Om een kans op de bekering te lopen.
2. Om een gewoonte vol te houden.
3. Om een traditie voort te zetten.
4. Om een existentie ten volle te beleven.
5. Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen.
6. Om het bijschrift bij het plaatje te lezen.
7. Om de wereld voor te dragen.
8. Om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden.
9. Om het heil te ontvangen.
10. Om tot het licht te komen.
11. Om in de gemeenschap te worden ingelijfd.
12. Om in het openbaar het geloof te belijden.
13. Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren.
14. Om eventueel een ambt te dragen.
15. Om de zin van de zondag te verwezenlijken.
16. Om het kerkelijk jaar mee te maken.
17. Om rust te vinden.
18. Om gesticht te worden.
19. Om weer op toonhoogte te komen.
20. Om wegwijs gemaakt te worden.
21. Om de verlossing van de wereld te vinden.
Tekst uit het boek van Dr. A.A. van Ruler.

 

 

Online kerkdienst:

In plaats van Youtube en zoeken naar onze kerk gaat u nu naar
de website van onze gemeente: www.geref-kerkhng.nl

Rechts ziet u kerkdiensten online, met daar onder een foto van onze kerk. Daat staat op klik hier voor live tv. klik hier op.

Dit scherm kan worden vergroot door op
de pijltjes rechts onderin te drukken. Dit systeem is te
gebruiken op de smartphone, tablet en smart-tv.

Ook kunt u een aantal diensten terug  kijken.
Die staan met datum onder de foto van live tv.

Tip van onze webbeheerder Gerrie Koster: als u een hdmi
aansluiting hebt op de tv kun je ook je tablet, laptop etc.
aansluiten met een  HDMI kabel op de tv. Als je dan de dienst ervoor
zet op de laptop of tablet. Dan zoek je bij source, naar HDMI op
de tv.  Dan krijg je het beeldscherm ervoor van je tablet of
laptop en dus de uitzending. Zo kun je ook met groter scherm
kijken en met meer geluid.

 

Digitale Nieuwsbrief.

De digitale nieuwsbrief wordt verzonden door ds. Yorick Breemes namens de GK Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug. En wordt enkel en alleen voor dat doeleinden gebruikt.

mocht je de nieuwsbrief niet ontvangen. Doorgezonden krijgen via gemeenteleden. Via onderstaande link kun je jezelf aanmelden: